8.04.2013

Antik dönemde mobilya/ Furniture in antiquity

2000 yıldan daha uzun zaman önce mobilyalar nasıldı diye hiç düşündünüz mü? Bugün alışık olduğumuz pekçok parça o dönemde henüz icat edilmemişti kuşkusuz. Ama yine de antik dönemin insanları belli konfor koşullarını sağlamışlardı. Doğrudan o dönemden günümüze kadar korunarak gelebilmiş örnek yok denecek kadar az. Ama görsel kaynaklar merakımızı biraz gidermek için yeterli:

Did you ever wonder how the furniture were 2000 years ago? Certainly, most of the pieces that we are accustomed to today; were not invented at all. But still the people of antiquity had distinct comfort conditions. The examples that had survived from that era till our times are almost none. But the visual documents are enough to feed our curiosity:

Üst kısmında tipik bir triclinum sahnesini ve mobilyaları betimleyen 2100 yıllık Roma mezar taşı/ A 2100 years old Roman tomb stone portraying a typical triclinum scene together with the furniture, top
Bir roma evinin en önemli mekanı bugünkü konuk odası/ yaşama alanı olarak niteleyebileceğimiz Triclinum kısmıydı. Ev sahibi konuklarını burada ağırlar, yemek sunar hatta iş görüşmelerini de burada yapardı. Tüm bu işler için en çok kullanılan mobilya bir kline idi. Bugün "uzanma koltuğu" olarak bildiğimiz mobilyanın atası buydu. Bunun yanında dik arkalıklı sandalyeler ve özellikle yemek ya da içki taşımak için gerekli üç ayaklı sehpalar da bu odanın en çok rastlanan parçalarıydı.

The most important part of a Roman house was the Triclinum, which can be considered as a guest room/ living area today. The host would greet his guests here, offer food and even hold business meetings in this space. For all these functions the one furniture in use was the kline. It was the ancestor of a daybed today. In addition to this you would find chairs with vertical back rests and tripod coffee tables for holding food and drinks, too.

Katlanabilir bir tabureyi gösteren 2500 yıllık kap(oinokhoe)/ A 2500 years old vessel (oinokhoe) showing a foldable stool 

Kline doğası gereği oldukça ağır bir mobilya idi ve kolaylıkla hareket ettirilmesi mümkün değildi. O yüzden daha pratik bir çözüm olan katlanabilir tabureler kullanılmaktaydı. Bu taburelerin ayakları ahşaptan imal edilirdi. Bazen kemik/ fildişi pabuçları da olurdu. Oturma kısımları da hayvan derilerinden elde edilirdi. 

 Katlanabilir bir tabureyi gösteren 2540 yıllık tabak(kylix)/ A 2540 years old plate (kylix) showing a foldable stool

A kline would be too heavy to move easily, so for practical purposes the people of antiquity would also use mobile furniture like foldable stools. The legs of these stools were produced with timber. Sometimes they had bone or ivory caps at the base. The seating parts were obtained from animal leather.

2100 yıllık bronz bir koltuk kolu/ A bronze arm of a chair, 2100 years old

Varlıklı ailelerin evlerinde bronz ya da gümüşten dökülmüş oldukça detaylı sandalye kolları bulunuyordu./ The richer families would have chairs with exquisitely detailed bronze or silver arms in their houses.

 2600 yıllık, bronz bir aslan biçiminde mobilya apliği/ A 2600 years old bronze furniture applique in the shape of a lion

Bunun yanında pekçok mobilya üzerinde bezeme amaçlı bronz/ gümüş/ altın apliklere rastlamak da mümkündü/ Additionally one would possibly find bronze/ silver/ gold appliques on furnitures for decorative purposes.

 Soylulara ayrılmış bir tiyatro koltuğu, 2100 yıllık, kireçtaşı/ A theater seat reserved for the nobles, 2100 years old, limestone

Mobilyalar sadece evlerle sınırlı değildi. Özellikle tiyatro ya da kent meclisi gibi yapılarda soylular için ya da sıradan kentliler için üretilmiş taştan mobilyalara rastlanıyordu. Tiyatrodaki soylu koltukları bugünkü futbol maçlarında kapalı tribün koltukları gibi daha yüksek fiyatlara satılıyordu.

The furniture were not limited to the houses. One could see stone furniture in theaters or town halls produced for the nobles or ordinary citizens. The seats for nobles in theaters would be sold like the closed tribune seats of the football matches today, they were always more expensive.

Grifonları gösteren mermer bir tiyatro koltuğu/ A marble thetaer seat showing griffons

Özel koltuklar genellikle aslan, kartal ya da grifon (üstü kartal altı aslan hayali bir hayvan) gibi hayvanların betimlendiği kollara sahipti. Bu hayvanların ortak özelliği gücü temsil etmeleriydi.

The special seats usually had arms showing lions, eagles or griffons (top eagle, bottom lion imaginary creature). All these animals represented power.

*Tüm fotoğraflar İzmir Arkeoloji Müzesi'nde çekilmiştir./ All photos were taken in the Archaeology Museum of Izmir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba. Zaman ayırıp düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için önemli :)
----------------
Hello. Thank you for making the time to share your ideas. Your comments are important for me :)