27.11.2015

Hediyeler için teşekkürler.../ Thanks for the gifts...

Bu yıl kendinize ne hediye ettiniz? 2015 yılında neler olmasını dilemiştiniz? Ben bu yıl hayallerimi küçük parçalara ayırıp en azından bir kısmını gerçekleştirmek istedim. Boyalarla ve kumaşlarla biraz daha oynayabilmek (hatta mümkünse düzenli olarak), sanatla ilgili bir kurs ya da ders alabilmek iki hayalimdi.  Biraz ben çabaladım birazını da evren bana  gönderdi. Şimdi geriye dönüp bakınca minik adımlarla uzun bir yol geldiğimi görüyorum. Bu yazı 2015 yılının bütün hüznüne rağmen bana verdikleri için bir teşekkürdür.
--------------
What did you gift yourself this year? What did you wish for in 2015? This year i wanted to divide my dreams into smaller pieces and achieve at least a little bit of them. Playing with paints and fabric more (regularly if possible), taking a course on art were two of my dreams.I struggled a bit for myself and the universe sent me the rest. Now that i look back i see that i have come a long way with tiny steps. This post is to thank for all the things 2015 had given me, despite its sorrow.

Julie Balzer
Julie uzun zamandır izlediğim ve zaman zaman blogumda yer verdiğim çok yönlü bir sanatçı. Mart ayında düzenlediği bir çekilişe katılmıştım. Yeni tasarladığı şablonlardan birini kazandım. Mayıs ayında şablon bana ulaştı. Şablonu hem kağıt hem de kumaş üzerinde kullandım.
-------------
Julie is a multitasking artist that i have been following since a long time. From time to time i talk about her on my blog, too. I joined a giveaway she held in March. I won a stencil she had recently designed. In May i received the stencil. I used it both on paper and fabric.


 
Postadan gelen malzeme ve şablon ile anma sayfası yaptım :)
-------------
I did a tribute page with the mail material and stencil itself :)

Şablonu kullanarak kumaş üzerine baskı yaptım ve bir çanta diktim. "Yörünge Çanta."
-----------------------
Using the stencil i made prints on fabric and sewed a bag. "Orbit Bag".

Alisa Burke
Yine Mart ayında düzenli olarak izlediğim başka bir sanatçı olan Alisa Burke'ün yeni online dersine katılma hakkı kazandım."Sanat Güncesi Keyfi". Dersi adım adım izliyorum, yaptıklarımı ayrı bir yazıda paylaşacağım. Ama aşağıda birkaç örnek var.
---------
Again in March I won a seat in the artist Alisa Burke's new online course."Art Journal Delight". I have been following the course step by step, i will share what i have done in another post.But below i have put some examples.

Birkaç fon
------
A few backgrounds
 
Jackie Bowcutt/ Stitchworks
Jackie bir tekstil sanatçısı ama eskiz defterinde de çalışıyor. Ben onu artık devam etmeyen bir sanat etkinliği sayesinde tanıdım. Haziran ayında doğumgünü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte sanat çalışmalarından birini kazandım. Bu parça benim mütevazi sanat koleksiyonumun da başlangıcı oldu. Sahip olduğum ilk özgün sanat eseri.
------------------
Jackie is a textile artist but she also works in her artjournal. I learned about her through an art challenge that no longer runs now.Back in June i won one of her artworks in a giveaway she held for her birthday. This piece had started my modest art collection. This is the first original artwork i own.


Postadan gelen malzeme ile anma sayfası yaptım :)
-------------
I did a tribute page with the mail material :)
Chuleenan- CSews
Chuleenan bir dikiş bloguna sahip. Ekim ayında düzenlediği çekilişte bir dikiş kitabı kazandım. Kitap "Stylish Remakes", yazarı Violette Room. Eski giysileri yeni biçimlerle geri dönüştürmek üzerine. İçinde 25 farklı proje var. Bol resimli ve açıklamalı. Kitapta gözüme kestirdiğim projeler var ama henüz hiçbirini yapamadım. En kısa sürede bir değerlendirme yazısı hazırlayacağım.
------------
Chuleenan has a sewing blog. I won a sewing book in a giveaway she held back in October. "Stylish Remakes" is a book on recycling old garments with new forms, by Violette Room. There are 25 projects inside. With a lot of pictures and explanation. I have put my eyes on a few projects in the book but could not do any yet. I will prepare an evaluation post as soon as possible.

Yaratıcı Girişimcilik Eğitimi- British Council
Bu eğitimin duyurusunu Facebook'ta gördüm. Başvurdum (bir eleme süreci vardı), seçildim ve İzmir'deki 5 günlük eğitime 7-11 Ekim tarihlerinde katıldım. Eğitim İzmir Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyordu ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda gerçekleşecekti. Giderken çok çekimserdim, "girişimci" deyince aklıma gelen fabrikalar, takım elbiseli insanlar arasında benim ne işim vardı? Sınıfta hikayeleri çok farklı 17 insanla tanıştım. Hepimiz kendi maceralarımızın farklı evrelerindeydik ama hiçbirimiz bütün dertlerimizi çözmemiştik. Yaratıcılık sadece sanatla sınırlı değil bunu mutlaka belirtmek isterim. Yaratıcılık dünyaya farklı ve yeni gözlerle bakmak demek hepsi bu. Böyle düşününce bir doktor da yaratıcı olabilir, bir avukat bir mühendis de.

Eğitim içeriğinin katkısı tartışılmaz. Ama benim açımdan en önemli şey tüm bu insanların hayallerine inanması idi.İlk gün herkes kendini tanıtırken duyduklarımdan çok etkilendim. Buradaki arkadaşlarımla tanıştığım için çok mutluyum. Uzun zamandır gördüğüm en olumlu ortamlardan biriydi. 5 gün boyunca havada uçuşan fikirler, birbirimize verdiğimiz destek inanılmazdı. Oradaki herkesin bir şekilde hayallerini gerçekleştireceğinden kuşkum yok. Beraberce çok güzel projeler yapacağımızdan da kuşkum yok. Yavaş yavaş planlamaya başladık, umarım yeni yılda güzel haberlerle burada paylaşacağım.
-------------
Creative Entrepreneurship Training- British Council
I saw the announcement of this training on Facebook. I applied (there was an evaluation process), got chosen and joined the 5 day training between October 7-11. The training was supported by Izmir Development Agency and would be held in Aegean Chamber of Industry. I was so hesitant on my way, what was i supposed to do among these people in suits with factories (the first thing that " entrepreneurship" evoked on my mind)? I have met with 17 people with so different stories in the class. We were all at different stages of our own adventures but neither of us had solved it all. Creativity is not bound by art i must underline. It is a way of looking at the world with different and new eyes, that's all. So a doctor, a lawyer or engineer can be creative, too.

The content of the training was invaluable. But the most important thing for me was that all these people believed in their dreams. I was so impressed on the first day while everyone was introducing themselves. I am so happy to have met my friends there. It was one of the most positive environments i have seen in a while. The ideas floating in the air, the support we gave each other in these 5 days were incredible. I don't doubt that anyone there will achieve their dreams one day. I am sure we will do beautiful projects together, too. We started planning slowly, i hope that i will share the good news in the new year here.

20.11.2015

Kasım ayı bitmeden/ Before November ends

52 haftada baskı yapmak 24.-29. haftalar
Kasım ayında hergün sanatla ilgili bir şey yapacaktım. Leah Piken'in her yıl düzenlediği etkinliğe katılacaktım. Düzenli olarak çalışamadım ama haftasonları seri halde bir şeyler ürettim. Bugün yeni kestiğim şablonların bir kısmını paylaşıyorum. Hepsi de asetat tabakalarından makas ve falçata ile kesildi. Evde zaten olan malzemelerdi. Çıkan parçaları da tel zımba ile birleştirip yeni şablonlar yaptım. Pozitif- negatif alan meselesi şablon keserken eğlenceli bir hal alıyor.
--------------
52 weeks of printmaking Weeks 24-29
I would do art everyday in November. I would join the annual challenge of Leah Piken. I could not do art regularly but i produced in series during weekends. Today  i am sharing a part of the stencils i have cut. All had been cut out of acetate sheets with scissors and modelling blade. The material was already available at home. I joined the cutouts with staples to produce new stencils. That positive-negative space thing is fun when you cut stencils.


kağıtla denemeler, şablon ve maske
------------
trials on paper, stencil and mask


kumaş üzerinde...
------------------------------
on fabric
Çanta halinde :) Bu çantalar ve başkaları İzmir Raf Kırtasiye'de satışa sunuldu. Raf, Buca'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nün biraz aşağısında, Kız Yurdu'nun karşısında.
---------------------
Turned into bags :)


şiirli cumalar
Bu haftaki şiir Ursula K. Le Guin'in Yerdeniz Büyücüsü'nden...Yerdeniz bize hep uğur getirdi :)

Söz sessizlikte,
ışık karanlıkta,
yaşam ölürken;
bomboş gökyüzünde
uçarken parlar atmaca.

-Ea'nın Yaratılışı
-----------------
poem fridays
This week it is from A Wizard of Earthsea by Ursula K. LeGuin...Earthsea (Yerdeniz in Turkish) had always brought us luck :)

Only in silence the word,
only in dark the light,
only in dying life:
bright the hawk's flight
on the empty sky


- The Creation of Ea

18.11.2015

Bir Ulusu Giydirmek: 1956-2000 Yılları Arası Sümerbank Desenleri/ Dressing a Nation: Sümerbank Patterns Between the Years 1956-2000

Hepimizin bildiği.../ The name we all know...
Bugün Türkiye'de 30 ve üzeri yaşlarını sürmekte olan hemen herkesin hayatına değmiş bir isim var: Sümerbank. Bazen bir baba pijaması, bazen bir bayram elbisesi bazen de çorba içtiğiniz porselen tabaktır Sümerbank. 1930lardan başlayarak adım adım bütün ülkeye yayılan, gerçek bir kalkınma projesidir. "Sanayi mektebi" lakabı ile anılır ama Sümerbank fabrikaları kuruldukları her bölgede adeta bir üniversite kampusu gibi işlemiştir. Yakın çevresinin hem ekonomik hem de sosyal gelişimini sağlamıştır. 2000li yıllarda özelleştirilip kapatılmasına kadar da toplumun büyük bir kesimini etkilemiştir.
-------------
Today for all those leading their 30's or more in Turkey there is a common household name that touched our lives: Sümerbank. Sümerbank was sometimes jammies for daddy, sometimes a feast dress or a porcelain plate that you had your soup in. Starting from 1930s onwards it spread all over the country, was a true development project. It was nicknamed as "school of industry" but wherever Sümerbank factories were established they acted almost as university campuses. These factories had enabled both economic and social development of their surroundings. Until they were privatized in 2000s they had effected a great part of the society.

Kültür Mirası/ Cultural Heritage
Geçen yıl Ocak ayında başlayan bir proje ile 1956-2000 yılları arasında işleyen İzmir Halkapınar Sümerbank Basma Sanayi'nin ürettiği tekstil desenleri dijital ortama aktarılarak herkesin ulaşabileceği bir arşiv oluşturuldu. Tekstil ürünlerinin yanında Sümerbank emektarlarıyla yapılan görüşmeler ve onların kişisel arşivlerinin de katkısıyla bu proje önemli bir sosyal tarih araştırmasına dönüştü. Böylece yakın tarihimizin çok önemli bir kültür varlığı ve onun etrafındaki yaşamlar  belgelenmiş oldu. Projeyi oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesi idi. Burada projede çok emeği olan arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam'ı özellikle belirtmek isterim. Ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı da çalışmalara destek verdi. 
-----------------
Last January a project had started to digitize the textile patterns of İzmir Halkapınar Sümerbank Printed Cotton Industry that functioned between 1956-2000. Besides the textile patterns, with the contribution of Sümerbank veterans and their personal archives this project evolved into a social history research. Thus an important cultural heritage of our near history and the lives around it were documented. This project was founded by Izmir University of Economics. Here i would like to mention my friend Assist. Prof. Dr. Dilek Himam who really had put so much labor into this project. Izmir Development Agency had also supported the work.

İlk sonuçlar/ First results
Projenin ilk bölümü tamamlandı ve iki sonuç ürünü var. İlki 14-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan sergi. Bu tarihlerde İzmir'de iseniz mutlaka gitmenizi öneririm.Ben 13 Kasım'daki açılışa katıldım. Sümerbank tasarımı bir pazenle kendi diktiğim elbisemi giydim. Uzaklarda olanlar için çektiğim fotoğrafları aşağıda paylaşıyorum. (Büyük halini görmek için üzerine tıklayın) İllüstrasyonlar Öğr.Gr. Angela Burns'e ait.
İkinci sonuç ise oluşturulan dijital tekstil arşivi. Web adresi www.tudita.com. Yani Türkiye Dijital Tekstil Arşivi. Bu sitede tüm kumaş desenleri yüklü.Dokuma biçiminden temasına kadar farklı kategorilerle arama yapabiliyorsunuz.Ben doğum yılım olan 1978'e baktım ve o desenlerden birini kendim yeniden yapmaya karar verdim. Deneyeceğim en azından:)
İlginizi çekiyorsa ya da Sümerbank'ı seven birilerini tanıyorsanız bu haberi paylaşın olur mu?
--------------
The first part of the project had been completed and there are two results. The first is the exhibition in Ahmed Adnan Saygun Arts Center between 14-27 November 2015. If you are in Izmir around this time please go and visit it. I had joined the opening on November 13. I wore a flannel (designed by Sümerbank) dress that i have sewed. Below i am sharing my photos from the exhibition for those who are faraway. (To view bigger click on them) The illustrations were done by Instructor Angela Burns.
The second result is the digital textile archive. Web address is www.tudita.com. Turkey Digital Textile Archive. On this site you will find all the textile patterns.You can search in different categories from weaving pattern to theme. I checked my birth year 1978 and decided to make one of the patterns from this year. At least i will try:) 
If you are interested or know someone who loves Sümerbank, do share the news, will you? 


13.11.2015

Etsy Dükkan ve diğer maceralar.../ Etsy Shop and other adventures...

Etsy Dükkan :)
Hoşgeldiniz! Artık Yerdeniz Tasarım olarak bizim de bir Etsy dükkanımız var. Etsy nedir? Internet üzerinde, sadece el yapımı ya da 2. el (vintage) eşyaların satıldığı bir tür e-pazar. Uluslararası nitelikte. Çok uzun zamandır katılmak istediğim ama gözümü korkutan bir platform. Şu anda "Giyilebilir Sanat" projesi üzerinde çalışıyorum. Başlangıç olarak sadece çantaları listeledim. Ama aklımda bir sürü başka fikirler de var. İlk fırsatta onları da ekleyeceğim. 
Aşağıdaki resme ya da sağ sütunda yer alan Etsy YerdenizDesign düğmesine tıklayarak dükkana ulaşabilirsiniz.
-------------------------------
Etsy Shop :)
Welcome! Finally we have an Etsy shop as Yerdeniz Design. What is Etsy? It is an e-market on the internet where you can only sell handmade or secondhand (vintage) products. It is international. A platform i wanted to join for so long but was intimidated to do so. I am working on "Wearable Art" project right now. To start with, i have only listed the bags. But i have so many upcoming ideas. I will try to list them possibly soon. 
You can reach the shop by clicking the picture below or the Etsy YerdenizDesign button in the right column.

https://www.etsy.com/shop/YerdenizDesign

Şiirli Cumalar
Bu yıl neredeyse her cuma blogda bir şiir paylaştım. Sonra yaz geldi ve şiirler sekteye uğradı. Ama hepimizin şiire ihtiyacı var. Nefes almak için, isyan etmek için, gülmek için...Yeniden başlıyorum :)

Güzel Havalar

Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim,
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada aşık oldum.
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Orhan Veli Kanık
----------------
Poem Fridays
This year i have shared a poem almost every Friday on the blog. Then summer started and the poems came to a halt. But we all need poem. To breath, to revolt, to laugh...I am starting again :)
PS: The English translation is by humble me :)

Nice Weather

This nice weather had ruined me,
I resigned in such weather
From my civil service in pious foundations.
I got used to tobacco in such weather,
I fell in love in such.
I forgot to bring bread and salt home
In such weather;
My poem writing sickness
Had always recurred in such weather;
This nice weather had ruined me.

Orhan Veli Kanık  


Sanat Güncesi
Bu haftaki sayfam neredeyse geçen yıl Mart ayında başladığım bir çalışma. Loretta Grayson'un blogunda paylaştığı "Bir Ağaç Büyüyor" yazısındaki tekniği denemiştim. 
Defterim 23.5 x 30.5 cm boyutlarında, kalın sayfalara sahip.
Pastel, akrilik, jel kalem, yağlı boya markörü, altta kurşunkalem. Ağacın ışıkları altın renginde.Küçük ışıltılar da beyaz jel kalem. Fotoğrafta ne kadarı görülüyor bilmiyorum.
------------------- 
Art Journal
My page for this week is actually a work i had started in March last year. I tried the technique from Loretta Grayson's "A Tree Grows" tutorial on her blog.
My art journal is 23.5 x 30.5 cm, has thick pages.
Pastel, acrylic, gel pen, oil paint marker, pencil at the bottom. The lights of the tree is gold color. The little sparkles are white gel pen. I am not sure how much of it is seen in the photo.
Kasım ayı hergün sanat ayı. Ben bazı günleri atlamak zorunda kaldım ama bazı günler de birden fazla sanat çalışması yaptım. Kumaşa baskı projesi ile kağıt çalışmalarını birleştirdim. Önümüzdeki hafta ilk bölümü paylaşacağım.  
--------------------
November is art everyday month. I had to skip some days but on other days i made more than one art project. I combined printmaking on fabric with paper works. I will post the first part next week.