28.06.2015

çiçek/ flower

eski kitap sayfası üzerine akrilik, yağlı boya markörü, kolaj
-------------
acrylic, oil paint marker, collage on altered book page


hgik 13-18/ icad 13-18

tümü geri dönüştürülmüş malzeme üzerine kartlar, ilk set akrilik üzerine yağlı boya markörleri ile.
----------------
all cards on recycled materials, first set is acrylic background with oil paint markers on top.
yola çık/ get on the road


bu soc 3. hafta için, 2 mor bir sarı
------------
this is for soc week 3, two purples 1 yellow
 

kolaj kart/ collage card


19.06.2015

rastgele/ random

eski kitap sayfası üzerine akrilik boya ile damga denemeleri+ markörler
-----------
on an altered book page stamping trials with acrylic paint + markers


18.06.2015

Yerdeniz Dükkan/ Yerdeniz Shop

Yerdeniz Dükkan açıldı. Emek Sensin'de...
-------------
Yerdeniz Shop has opened. In Emek Sensin...


hgik 09-12/ icad 09-12

farklı boyutlarda indeks kartları...hepsi de geri dönüştürülmüş malzemelerle.
------------
index cards in various sizes ... all with recycled materials.
Bu soc 2. hafta için. İki pembe bir turuncu :)
----------
This is for soc week 2. Two pinks one orange :)


15.06.2015

yüz/ face

eski kitap sayfası üzerine akrilik boya, akrilik sprey, yağlı boya markörleri, ıstampa mürekkebi, keçeli kalem, ev yapımı şablon ve damgalar.
---------
on an altered book page with acrylic paint, acrylic spray, oil paint markers, endorsing ink, felt tip pen, home made stamps and stencils.
12.06.2015

hgik 5-8/ icad 5-8

baykuş: akrilik, yağlı pastel, kuru boya, jel kalem.
----
owl: acrylics, oil pastels, colored pencils, gel pen.


taksi: akrilik, markör, kağıt, jel kalem.
----------
taxi: acrylics, marker, paper, gel pen.
 

hayal: akrilik, çeşitli kağıtlar, kumaşlar, jel kalem, zımba teli.
-----------
dream: acrylics, various papers, fabrcis, gel pen, staples.


akrilik, çeşitli kağıtlar, kumaş.
-----------
acrylic, various papers and fabric.


asla vazgeçme/ never give up

eski kitap sayfası üzerine akrilik boya, yağlı boya markörleri, akrilik markörleri.
-----------
on an altered book page with acrylic paint, oil paint markers, acrylic marker.


9.06.2015

boyalı çanta/ painted bag

52 haftalık baskı projesinde 8. haftada yaptığım kumaşlarla bir çanta diktim.
Ölçüler:  21 x 26 cm  
Malzeme: Pamuklu kumaş üzerine akrilik boya - Pamuklu astar
---------
I sewed a bag with the fabrics i made on week 8 of 52 weeks of printmaking project.
Dimensions: 21 x 26 cm
Material: Acrylic paint on Cotton fabric - Cotton lining

5.06.2015

en iyi şeyler.../ the best things...

"Hayatta en iyi şeyler bedavadır": eski kitap sayfaları üzerine akrilik boya, kuru boya, jel kalem, ev yapımı şablon ve damga.
-------------
"The best things in life are free": on altered book pages with acrylic paint, colored pencil, gel pen, homemade stencil and stamp.
4.06.2015

hgik #4/ icad #4

posta kutusu: 8 x 12 cm indeks kartı, eski zarflar, etiket.
---------------
mail box: 8 x 12 cm index card, old envelopes, sticker.
 
 

hgik #3/ icad #3

harita: 8 x 14 cm indeks kartı, dergiden kesilmiş harita, akrilik boya, beyaz jel kalem, ev yapımı şablon.
---------------
map: 8 x 14 cm index card, map cut from a magazine, acrylic paint, white gel pen, homemade stencil.


3.06.2015

hgik #2/ icad #2

karnaval: 12 x 19 cm indeks kartı, renkli kağıtlar, tel zımba, yapıştırıcı, beyaz jel kalem
-------------
carnival: 12 x 19 cm index card, colored papers, staples, glue, white gel pen.


2.06.2015

periskop/ periscope

eski bir kitap sayfası üzerine artan akrilik boyalar, damga denemeleri, keçeli kalem...
----------
on an altered book page with leftover acrylic paints, stamping trials, felt tip pen...


sayfanın belli bölümlerini kapatırsam ne olur merak ettim
---------
 i wondered what would happen if i masked some parts of the page


en üstte pastel karalamalar
-------------
crayon scribbles on top

1.06.2015

52 haftada baskı yapmak 15. Hafta / 52 weeks of printmaking Week 15

şablon (Julie Balzer tasarımı)/ stencil (Julie Balzer design)

 

kağıt üzerine ev yapımı akrilik sprey ile deneme
-----
trial on paper with homemade acrylic spray


Eski, pamuklu bir örtünün parçası olan kumaşımı kırmızı akrilik ve kumaş medium ile boyadım.
----------
I painted my fabric, which was a piece of an old table cloth, with red acrylic paint and textile medium.


Sonra sünger ve beyaz akrilik ile şablonu kullandım.Üst sırada da sadece iki desen bassaydım keşke.
--------------
Then i used the stencil with sponge and white acrylic. I wish i printed only two patterns on top, too.


yakından/ in detail


Diğer yüz için bir kurşunkalemin arka tarafıyla baskı yaptım.
-------------
For the other face i used the rear of a pencil to print.


hgik #1/ icad #1

12x 19 cm indeks kartı üzerine ıstampa mürekkebi ile.
--------------
on 12 x 19 cm index card with endorsing ink.