27.09.2013

düşey bahçe/ vertical garden

Bahçeden çaldığımızı geri vermek için.../ In order to give back what we have stolen from the garden...

 Okul binamızın giriş duvarında/ On the entrance wall of our university building
 Keçe panodaki keselerinin içinde/ Inside the sacks of the felt panel
 Damlama yöntemiyle sulanan Ege-Akdeniz bitkileri/ Aegean-Mediterranean plants watered with dripping method
 Her biri bir avuç toprağın içinde/ All of them are in a palm scale amount of soil
2 ayda 2 katına çıkmışlar/ Had grown twice the size in 2 months time

24.09.2013

Tanınan tüm yetkileriyle.../ This is to certify that...

...bazen tek olmak istediğin bir deniz kızıdır.../ 
...sometimes all you want to be is a mermaid...


İster yazayım ister çizeyim ister tasarlayayım bütün yaptıklarım katmanlardan ibaret. Gelişkin soğan kabukları.(indeks kartı, fon kartonu, kontraplak beyaza boyalı dümen, beyaz yağlı pastel, pazen parçaları, kurdela parçaları, dantel parçaları, ip, deniz kabuğu)
--------------------------------------
Whether i write or draw or design, all i do is composed of layers. Mature onion skins. (index card, craft cardboard, white painted plywood steering wheel, white oil pastel, flannel pieces, ribbon pieces, lace pieces, thread, seashell)

 
Hergün sanat/ Art everyday :: 102
Günlük kağıt egzersizi no.6/ Daily paper prompt no.6

Not: Carolyn Dube bu çalışma için ilham verdi.
PS: Carolyn Dube had inspired this work.

18.09.2013

Direniş 3/ Resistance 33.5x3.5 cmlik kağıtlarla oluşturduğum mozaik üzerine beyaz akrilik boya ile "Direniş".
----------------
"Resistance" in white acrylic paint on a paper quilt of 3.5x3.5 cm pieces.

Hergün sanat/ Art everyday :: 101
Günlük kağıt egzersizi no.42: El yazısı/ DPP no.42: hand lettering

Hergün sanat/ Art everyday :: 100


Daha önce sulandırılmış akrilik boya ile renklendirdiğim kağıt üzerine ıstampa mürekkebi ile damga yaptım. Çok mürekkep alınca desen iyice dağıldı.
-------------
I stamped with endorsing ink on a piece of paper colored with diluted acrylic paint. Too much ink destroys the pattern.


Az mürekkep daha iyi sonuçlar verdi.
---------------
Less ink certainly proved better.

17.09.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 99

Başka bir kağıt egzersizi.Adı "zımbalı kolaj". Bu kavramı herkes farklı biçimlerde yorumlayabilir.Ama bu hafta Tammy'nin blogunda Lauren Bergold durumu tek zımba kullanarak bir kolaj oluşturma diye tanımlamış. Ben de aynen böyle denedim. 
------------------
Another paper prompt, named "Stapled Collage". Anyone may interpret this differently. But this week on Tammy's blog, Lauren Bergold had defined it as producing a collage with only 1 staple. Thus i have tried it as such.


Elime bir indeks kartı aldım. Çalışmak için küçük bir yüzey olsun istedim. Kartın ince mavi çizgilerini görünce içimden yalnızca maviler kullanmak geldi. Katmanlar en alttan üste doğru:
1.İndeks kartı
2.Mektup zarfının içi (telefon faturasının zarfı:)
3. Bir yelkenlinin reklam sayfası
4.İkea broşürü, kat planı
5. Yine mavi/turkuaz çizgili milimetrik çizim kağıdı
6.eski bir dantel parçası
7.turkuaz elişi kağıdından kesilmiş bir daire
8. eski bir parfüm kutusundan kesilmiş bir daire
9. koyu mavi elişi kağıdından kesilmiş bir daire
10.yılbaşında ilk yaptığım kağıt egzersizi için bastığım ama kullanmadığım balık resmi (aklım sürekli denizde olduğu için balığın da bu kolaja sızması kaçınılmazdı)

Tüm bunları balığın göbeğindeki tek bir zımba ile tutturdum. Bir tek dantelin iki ucu için ayrıca 2 zımba teli kullandım.
--------------------------------
I grabbed an index card. I wanted a small surface to work on. When i saw the thin blue lines of the card i felt like only using blues. The layers from bottom to top are:
1.index card
2.interior of an envelope (envelope of the phone bill:)
3. a page from the advertisement of a sailing boat
4.Ikea brochure, floor plan
5. blue/turquiose lined milimetric drawing paper
6.an old piece of lace
7. a circle cut from turquiose craft paper
8. a circle cut from an old perfume box
9. a circle cut from dark blue craft paper
10.the fish image that i have printed for the very first paper prompt back during new year but i haven't used it so far (as the sea is always on my mind it was inevitable that the fish would end up in this collage)

I have combined all of this with a single staple at the center of the fish. Only to secure the lace i used 2 additional staples at the very ends.

Hergün sanat/ Art everyday :: 98

Ofisin penceresinden/ from the office window


Uzun yolculuklardan sonra geriye dönüp ofise geldiğimde artık kanıksadığım bir sürü detayın yeniden farkına varıyorum. Bazen de o kadar kısa bir sürede ne çok şey değişmiş diye şaşırıyorum. Mevsimlerin geçişini izliyorum.
------------
After returning from long trips back to the office i notice many details again that i have been used to so much that i have started to ignore. And sometimes i am surprised to see so much have changed in such a short period of time. I watch the seasons pass by.


Bu yaya köprüsü eski gümrük binası (yeni Konak Pier) ile Kemeraltı'nı birbirine bağlıyor. Üzerinden abartısız binlerce kez geçtiğim bu köprü yakın zamanda gökkuşağı oldu. Hemen başında yerde "Biz halkız" yazıyor. Bugün İzmir'de somurtuk bir sonbahar günü olabilir ama şu umut bana bütün kış yetecek gibi gözüküyor.
------------------------------------
This pedestrian bridge connects the former customs building (now Konak Pier Shopping Center) with Kemeraltı historic marketplace. This bridge that i have crossed a thousand times without exagguration has become a rainbow recently. At the start, it has "We are the People" written on the ground. It may be a cranky autumn day in Izmir today but that hope will be enough for me through the whole winter apparently.


Bütün bu gri betonun içinde doğa direniyor. Şu şahane "tasarlanmış" dükkan önü gölgelikleri bile sarmaşıklara yenilmiş. İşte medeniyet doğaya ancak bu kadar söz geçirebiliyor...
-----------------------------
Among all this grey concrete the nature is resisting. Those magnificently "designed" sunshades are taken over by ivies. This is the poor limit which civilization can put on nature...

9.09.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 97

Bu seferki kağıt egzersizinin adı "doygun renkler". Amacı olabildiğince parlak renkler kullanarak bir sayfa oluşturmak. 
Ben uzun zamandır değiştirebileceğim bir kitap arıyordum. Başarısızlıkla sonuçlanan Felemenkçe öğrenme sevdamın somut göstergesi olan "Vanzelf Sprekend" kitabını kurban olarak seçtim. (Niye Felemenkçe sorusunun cevabı çok uzun hikaye...) Ve hiç kullanmadığım pastel boya renklerini kendi kestiğim şablonlarla denedim.
---------
The name of this paper prompt is "saturated colors". The aim is to use bright colors to produce a page. 
I was looking for a book to alter since a long time. I chose "Vanzelf Sprekend" as my victim after a failed attempt to learn Flemish. (why Flemish is a long story...) And i tried my "never used" oil crayons with my hand carved stencils.

 
 Pasteller birbirini kapatınca biraz renklensin diye üzerine turuncu akrilik boya ile başka bir desen yaptım. Ama pastelin üzerinde pek güzel sonuç vermedi. Demek ki akrilik pasteli kapatmıyormuş. Ya da ben beceremedim.
O zaman kolajla en üste renk eklerim dedim. Artık sarı kartondan "dream" (hayal et) sözcüğünü kesip yapıştırdım.
--------------
As the crayons had obscured each other i added another pattern in orange acrylic to bring in some color. But it did not give nice results on pastel. Thus, i have learned that acrylic does not cover oil crayons. Or i could not manage it.
So i said to myself i may add color with collage. Using leftover yellow cardboard i have cut the word "dream" and pasted it on top.8.09.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 96

Suluboyalar ile oynamaya devam. Bu sefer en kalın uçlu küt fırçamı aldım.
Continuing to play with the watercolours. This time i grabbed my thickest flat brush.


Sonra daireler boyadım.
Then i painted circles.


Etraflarına parçalı halkalar ekledim.
I added partial arcs around.


En son üzerine markörlerle daireler ekledim. En sevdiğim çizgiromanların listesini yaptım. Bu da kağıt egzersizlerinin bir parçasıydı.
I added circles in markers and listed my favourite comics. This was a part of the daily paper prompts.


1. Corto Maltese
2. Red Kit (Lucky Luke)
3. Conan
4. Ten Ten
5. Asterix
6. Şirinler (Smurfs)
7. Diabolik

Hergün sanat/ Art everyday :: 95

suluboya ile çizgi çizme denemeleri, bütün çizgiler titrek:) / 
painting lines with watercolor, all lines are shaky:)


Hergün sanat/ Art everyday :: 94

Blok harflerle yazı yazma egzersizi. İndeks kartı üzerine markörler ile/ 
Writing with block letters exercise. On index card with markers.


Garbage'ın James Bond serisi için yaptığı şarkı: "Dünya yeterli değil. Ama başlamak için mükemmel bir yer." Bir daire çizerek başladım aklıma dünya geldi...
----------------
Garbage song written for the James Bond series: "The world is not enough. But it is such a perfect place to start". I started by drawing a circle which reminded me of the earth...

Hergün sanat/ Art everyday :: 93

Tammy'nin günlük kağıt egzersizlerine geri döndüm. Bu seferki renk ızgarası isimli bir deneme, Hanna Anderson tarafından önerilmiş. Elinizdeki yüzeyi serbest el çizgilerle ızgaralara bölüyorsunuz. Sonra da istediğiniz renklerle dolduruyorsunuz. Ben turuncu kareleri akrilik boya ile doldurdum. Diğer kısımlar ise markörler.  Yüzey olarak indeks kartı kullandım. Eskiz defterinde istediğim gibi rahat çizim yapamayacaktım. Bu egzersiz kağıtlarımı/ kartlarımı ileride hediye kartları olarak kullanabilirim diye düşündüm. Henüz bitmiş sayılmazlar ama üzerinde çalışacak bir fon olmaları açısından önemli. Hem de biraz renk terapisi oluyorlar.
-------------------
I turned back to Tammy's daily paper prompts. This time it is a trial named color grid, proposed by Hanna Anderson. You draw gridal lines over the surface and fill in with the colors you like. I filled the orange squares with acrylic paint. The rest is markers. I used an index card. As i thought the sketch notebook would somehow limit me. I am hoping to use these as gift cards in the future. They are not complete but provide a base to work on. And they form a little bit of a color therapy.


3.09.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 92

bizim metronun yeni boyanmış merdivenleri, gökkuşağı ile direniş/ 
freshly painted stairs of our metro, resistance with the rainbow