25.07.2014

mimar ne işe yarar?

Julia King, nam-ı diğer "lazımlık-kız", bu yılın kadın mimarı seçildi. Belki de ilk defa mimari üretimi alt yapıları kapsayan bir adaya bu ödül verildi. Toplumsal eylem için umut vaad etmesi sebebiyle. (King, Hindistan'da Delhi varoşlarındaki gecekondular için kanalizasyon sistemleri tasarlıyor ve oradaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapımlarını sağlıyor) Soru çok basit: Zaten yapı üretimini çok iyi bilen ve bunu kendi başına başaran, kenti oluşturan bir toplumda mimarlık gerekli midir? Mimarlık nedir?
"Mimarlığın bir sanat biçimi olduğu fikri hala geçerli ama yavaş yavaş bu da değişiyor. Bence genel anlamda mesleğimiz biz mimarların aslında gereksiz olduğunu anlamış durumda - gerçekte mimarlar dünya üzerindeki yapılı çevrenin sadece %2sinin üretimine katılıyorlar."
Dünya üzerindeki şiddetin oluşumunda mimarların da çok payı var. Kendimizi görünür kılmak için yarattığımız ve tükettiğimiz çevreler uzun vadede atom bombasından daha etkili ve geniş çaplı oldu. Mimarın vicdanı diye bir şey var mı? Mimar ne işe yarar?

20.07.2014

indeks kartı 24 / index card 24

kargacık burgacık karalamaları şablona dönüştürme deneyleri
---------------
trying to turn my crooked scribbles into stencils


ve akrilikle sonuçları
----------
and the results in acrylic


barış, hemen şimdi!
-----------
peace, right now!

indeks kartı 23 / index card 23

yazı denemeleri, 
"bütün kurallara uyarsan bütün eğlenceyi kaçırırsın, K. Hepburn"
----------
writing trials with


18.07.2014

indeks kartı 22 / index card 22

akrilik+yağlı pastel
-------------------
acrylics+oil pastels

 

indeks kartı 21 / index card 21

sıkıştırılmış akrilik boyalar
-------------
smashed acrylics


asetat parçasından keserek kendi yaptığım şablon
------
the stencil i have cut out of an acetate piece


siyah akrilik desen+beyaz yağlı pastel
-------------
black acrylic pattern+ white oil pastel 


Şiirli Cumalar 11/ poem fridays 11

Üç Gencin Kalbi

Bir gemici tanırım
Kalbini bir limanda bırakmış
Ya kaybolursa?
Ağlar çocukluğundaki gibi
Kalbini almaya gidecek hâlâ

Bir oğlan tanırım
Derin yeşil gözlü
Gönlü güney denizlerinin dibi
Birine vermeye gidecek
Bir gemi arar durur
Bulutlardan.

Bir şair tanırım
Onunki içler acısı
Kalbini asla vermemiş
Çalmışlar
Kalbi eski bir efsanede saklı.

Ece Ayhan

17.07.2014

iz bırakmak/ mark making

Bugünkü kart, çalışma masamın etrafında bulduğum objeleri kullanarak yaptığım izlerle oluştu. Fonu akrilikle boyadım. Üzerine ıstampaya bastığım objelerle izler koydum. Makara, şişe kapağı, markör kapakları, tel zımba, vida.
------------
Today's card is composed of marks made by using the found objects around my work desk. I painted the background with acrylics. Then i have put marks with endorsing ink. A spool, bottle cap, marker caps, staples, a screw.


 Istampa mürekkebim maviydi. Üzerinde kırmızı akrilikle oynadım. En küçük dairelerden düz olan vida başı, diğeri de markör kapağı. Dikdörtgenler tel zımba.
-----------
My ink was blue. I played with red acrylic on top. The smallest circle with a smooth border is the trace of a screw head, the other is a marker cap. The rectangular marks are from the staples.

 

final/ final


Çok düşünmeden, ellerimin ne yaptığına çok karışmadan...
-----------
Not overthinking, not interfering what my hands are doing...

indeks kartı 20/ index card 20

13.07.2014

indeks kartı 19 / index card 19

yine akrilik fon
---
an acrylic background again.


üstüne pastelle karalamalar ve akrilik desen
----------
pastel scribbles on top + acrylic pattern
 

aynı desenin farklı bir boyu ve turuncu akrilik
-----------
same pattern, different size with orange acrylic
 

ve üzerine markörle boyanmış kolaj yazı
--------
and collaged text on top colored with a marker (gerçek= truth)

 

indeks kartı 18 / index card 18

12x19cmlik bir indeks kartıyla başladım, önce üzerini turuncu akrilik boyayla kapladım. Sonra kağıttan kestiğim şablonla siyah ve eflatun desenleri ekledim.
----------------------
I started by covering the surface of a 12x19cm index card in orange acrylic. Then, with a stencil i have cut out of paper, i have added the patterns in black and violet.


Üzerini pastelle karaladım.
----------
I scribbled with pastels on top.

 Sonra farklı katmanları eklemeye başladım. Bu kendi oyduğum bir stampadan bastığım desenli kağıt.
------
Then i have started adding different layers. This is a patterned paper. (I have carved my own stamp.)


 Ikea katalogundan bir parça.
----------
A piece of an Ikea catalogue.


 Bir parça elişi kağıdı.
--------
A piece of a craft paper.


Parfüm test etmek için kullanılan bir kurdele parçası.
-------------
A piece of a perfume tester ribbon.


Elişi kağıdından kesilmiş bir daire.
----------
A circle cut out from a craft paper.

Başka bir resimden kesilmiş papağan. Hepsi 3 zımba ile tutturuldu.
--------------
A parrot cut from another picture. All held in place with 3 staples.


indeks kartı 17 / index card 17

Eski bir reklam kartını alıp yüzeyindeki tabakayı soydum. Üzerindeki film boyamaya uygun değildi. 
--------
I took an old advertising card and peeled off the first layer. It was covered with a film and it wasn't appropriate for painting.


Yüzeyi olabildiğince temizledim.
------
I cleaned the surface as much as i could.

Kapağı patladığı için kullanamadığım bir ıstampa mürekkebi vardı. Rengi çok güzel bir gece mavisi.
-----------
There was this endorsing ink of a beautiful night blue shade, with a broken cap, and it was unusued.

Kartın üzerine mürekkebi damlattım.
--------
I dripped the ink on the card.

Sonra üzerine açık mavi pastel ve kuru boya ile karalamalar yaptım. En üste de kırmızı akrilik ile yazı ekledim. Hem şiiri hem de şarkıyı sevdiğim için, birdenbire aklıma geldiği için...
------------
Then i made scribbles on the card with light blue pastel and pencil. I added the text in red acrylics. (uyku kardeşim= my brother in sleep) I like the poem and the song, they popped in my mind all of a sudden...

12.07.2014

indeks kartı 16 / index card 16

akrilik fon+ akrilik& kurşunkalem & yağlı pastel desen (elde yapılmış şablonla) + kağıt kolaj (yellow submarine= sarı denizaltı, bir Beatles şarkısı)
--------
acrylic background+ acrylic& pencil & oil pastel patterns with hand made stencil+ paper collage


indeks kartı 15 / index card 15

mavi & turuncu akrilik balıksırtı fon (elde yapılmış şablonla) + su yeşili akrilik yazı & kuş deseni (elde yapılmış şablonla) & beyaz pastel hat + zeytin yeşili akrilik desen (elde yapılmış şablonla) dreamer= hayalperest
----------
blue& orange chevron acrylic background w/ home made stencil+ water green acrylic text & bird pattern outlined with white pastel (with home made stencil)+ olive green pastel pattern with home made stencil
11.07.2014

şiirli cumalar 10/ poem fridays 10BU BİZİMKİ

Yıkıcı bir aşk bu,
Yıkıyor milletin ortasına
Tutku yükünü.

Bölücü bir aşk,
Ekmeği suyu bölüyor
Günde üç öğün.

Hain bir aşk bu,
Sizin eve hırsız girer
Onunkine polis.

Yasadışı bir aşk,
Evlenmeyi
Hiç mi hiç düşünmüyor.

Soyguncu bir aşk bu,
En sıradan ezgilerden
Sevinçler devşiriyor.

Kökü dışarıda bir aşk,
Dante ile Beatrice’inkine
Fena öykünüyor.

İşgalci bir aşk bu,
Samanlık sevişenin diyor
Başka şey demiyor.

Cemal Süreya

9.07.2014

indeks kartı 14 / index card 14

akrilik fon+ markör+ kağıt kolaj
------
acrylic background + black marker + paper collage (hayal=dream in Turkish)


indeks kartı 13 / index card 13

akrilik fon üzerine kağıt kolaj
----------
acrylic background+ paper collage
indeks kartı 12 / index card 12

Kartona basılmış bir etkinlik duyurusunu değiştirdim, çoğunlukla artan boyaları temizlemek için kullandığım bir fon oldu.
-------------
I have modified an event card, the background is mostly composed of excess paint from other projects.Üzerine kendi yaptığım şablonu kullanarak kırmızı bir desen ekledim.
--------------
On top i have added a red pattern using a stencil i have made.
 

Ama desen fon üzerinde kayboldu, o yüzden keçeli kalemle biraz belirginleştirdim.
------
But the pattern dissolved in the background, so i have made it more obvious by outlining in black marker.


Kırmızının üzerinde okunabilsin diye zıt renkte bir yazı seçtim. Kağıttan kesip yapıştırdım.
---------
I chose a contrasting color to write my text. I have cut it from a piece of paper and pasted it on top. (Yaz= Summer in Turkish)