30.12.2016

Liste yapmanın dayanılmaz hafifliği/ Unbearable lightness of list making


Liste yapmayı sever misiniz? Benim gibi her işe başlarken "listesiz olmaz" diyenlerden misiniz? Genelde listelerimi ajandamın içine not ederim. Listelerin önemi ve karmaşıklığı arttıkça ayrı bir defter tutmaya başlarım. 
---------------
Do you like making lists? Are you like me saying "not possible without a list" as you start each task? I generally jot down my lists in my yearly planner. As the importance and complexity of these lists increase i start keeping a separate journal. 

 tez için yaptığım listeler/zihin haritası- bol çizikli, değişkenli
-------------------------------
lists/ mind maps for the thesis- full of doodles, variables

Kimi listeleri yazarım, kimi listeleri çizerim :) Yapılacak işler, zihin haritaları, tasarım fikirleri, alışveriş listeleri ve daha neler neler...Yine de bunca liste arasında eksik olan bir şeyler var. 
--------------
I write some of my lists and draw some others :) Things to do, mind maps, design ideas, shopping lists and so much more...Still among all these lists there is something missing.

 proje için yaptığım listeler-tamamlanması uzun sürer, bari sevimli gözüksün diye sarı kağıda başlanmış :)
-------------------------------------------
lists i do for the project- takes a long time to complete, jotted on yellow pages to make it look cute:)
 çizerek de liste yapılır: pazen elbise için tasarım fikirleri
--------------------
lists can be drawn, too: design ideas for a flannel dress
bahçe listeleri: Kasım ayında yapılacaklar ve tohum sipariş listesi
---------------
garden lists: to do in November and seed order list

Yılın sonuna yaklaşırken düşünüyordum, 2016 çok zor geçti. Büyük listelerimiz tamamlanmadı, mucizeler gerçekleşmedi. Ama herşeye rağmen hayattayız. Bunun bir anlamı olmalı. Hatırlanmalı. Aralık ayından itibaren kendime yeni bir liste yapmaya başladım: Bir minnettarlık listesi. Her günün sonunda o gün gerçekleşen en az bir iyi şeyi bulmak için uğraşıyorum. Ve fırsatım varsa onun için bir sayfa hazırlıyorum.
2017'de bu listenin herkes için çoğalması dileğiyle...Umut dolu, güzel bir yıl olsun.
-------------------------------------------
As we approached the end of the year i thought, 2016 was a very though year. Our big lists were not completed, no miracles happened. But despite all, we are still alive. And this should mean something. It should be remembered. I started making a new list for myself since December: A gratitude list. At the end of each day i try to find at least one good thing that happened. And if i have the means i prepare a page for it. 
Wishing everyone to have more of these lists in 2017...May the new year be filled with hope and beauty.

 13 yaşındaki kedim Pommes'ın tahlilleri iyi çıktı. 
---------------
Medical tests of my 13 year old cat Pommes came out good.
 Tez izleme sunumunu toparladım. 
Domates çiçek açıyor.(kış ortasında)
---------------
I wrapped up the thesis presentation. 
The tomato is blooming. ( in the middle of winter)

16.12.2016

İzmir'in.../ İzmir's...


Bu hafta yarım kalmış bir sayfa var burada. Boş beyaz yüzeye dokunalı aylar olmuştur eminim. Amaç bir oturuşta sayfayı bitirmek değil. İhtiyaç duydukça içimden geçenleri bu deftere boşaltmak. Renklerle neşelenmek.Söyleyeceklerimi söylemek ya da çizmek ya da boyamak. Küçük "s" ile sanat anlayacağınız. Çok sevgili hocam Ali Cengizkan hem mimar hem de şairdir. Demiş ki "Şiir hem bir yılda, hem de bir saniyede yazılabilir. En önemlisi, bu iki süreci eşzamanlı kılabilmektir". Sanırım bu sanatın tamamı için geçerli.
O zaman soruyorum size, İzmir'in neyi?
--------------------------
This week there is a semi finished page here. I am sure it has been months since i have first touched the blank white page. My aim is not to finish the page in one go. I aim to spill how i feel into this art journal. Raise my spirits with colors. Say what i have to say or draw or paint. Art with a small "a" as you might guess. My dear professor Ali Cengizkan is an architect and a poet. He said "The poem may be written in a year or a second. The most important thing is to synchronize these two processes". I guess this is valid for all kinds or art.
So i ask you, İzmir's what? (İzmir is the city i live in Turkey)


9.12.2016

Aralık damgaları/ December stamps

Julie Balzer her yıl Aralık ayında damga üretme etkinliği ( #carvedecember ) düzenliyor. Ben de bu yıl kendimce katılmaya çalışıyorum.
----------------
Julie Balzer holds a stamp carving event every year in December ( #carvedecember ). And i try to join this year as much as i can.

Aralık ayı damga yapma etkinliği. 1.gün. <\> Carve December day 1  


Aralık damgaları. Gün 2-3-4 < / > Carve December stamps. Day 2-3-4Aralık damgalarında 5. gün. Ben kültür varlıklarının korunması alanında çalışıyorum. Yıllar içinde çalıştığımız her alandan eşsiz güzellikte detaylar birikti. Ne zamandır bu mimari detayları damgalara aktarmak istiyordum. Çini, karo siman, antik dönem mozaik desenleri gibi. Bu damgayı lastik bir panodan hazırladım. Belli bölümleri eriterek çini desenini aktardım. Ve çini mürekkebi ile ilk denemeyi yaptım. Boyutları 11.5x11.5cm. Biraz büyükçe bir damga olduğu için hizalama konusunda sorun yaşasam da sonuçtan memnunum. Kendimi klonlamak istediğim şu Aralık ayında vakit bulursam mimari detay damgalarına devam edeceğim. Vakit bulamazsam da basit harf damgalarını yapacağım. Her güne minik bir harf. Herkese güzel bir haftasonu diliyorum.
--------------------
Day 5 for Carve December stamps. I work for the conservation of cultural heritage. In years i have collected unique details from every field work. For quite some time i wanted to transfer these architectural details unto stamps. Like çini (İznik china) tile, carreau de ciment tile, ancient mosaic patterns. I prepared this stamp from a rubber panel. I melted some parts to transfer the çini pattern. And tried it with china ink. The dimensions are 11.5x11.5cm. As it was a rather big stamp i had issues with registration but i am pleased with the result. This December, while i want to clone myself, if i find the time i will continue the architectural detail stamps. If not i will make a simple, small letter stamp everyday. I wish everyone a nice weekend.