15.09.2017

Kumaş kartlar- Değerlendirme / Fabric cards- Assessment


Daisy Yellow Tammy Garcia'nın uzun yıllardır düzenlediği "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği Haziran- Temmuz aylarını kapsıyordu. Etkinlik için 2 ay boyunca hergün bir indeks kartı ile çalıştık.
Instagram üzerinde #dyicad2017 etiketi ile bu yıl üretilen tüm kartları görmek mümkün. 
------------------  
"Index card a day" (icad) by Tammy Garcia of Daisy Yellow has been held for years now. It continued through June and July. For this challenge we worked on an index card everyday for 2 months.
 You can see the whole of the cards of this year on instagram with the tag #dyicad2017.

Ben bu yıl bildiğimiz karton indeks kartları ile işe başladım. Ama 3. gün kumaş ile çalışmak istediğime karar verdim.
---------------------------
This year i have started with common cardboard index cards. But on the third day i realized that i wanted to work with fabric. 


 Çalıştığım parçaları ileride daha farklı bir şey tasarlamak için kullanabilirim diye düşünmüştüm.
-----------------------
I thought i could use each piece to design something new in the future.


Bu haftaki parçalar son bölümü oluşturuyor. İtiraf etmeliyim toplamda 54 kart hazırladım. Hala 61'e tamamlamak istiyorum ama zamanım olduğunda :)
------------------------
The pieces of this week belong to the latest part. I must confess i have prepared 54 pieces in total. I still want to complete them to 61 when i can find the time:)


 
Genel olarak tüm parçalarda akrlik boya kullandım. Bazen başka bir kumaşın parçalarını ekledim. Bazen de dikiş ile denemeler yaptım.
----------------
In general i used acrylics on all pieces. Sometimes i have added fabric pieces from different sources. And occasionally i made experiments with stitching.


Çalışmalarımın özgün olması için özen gösteriyorum. Bu yüzden kendi oyduğum kalıpları/ şablonları ya da evdeki eşyaları kullanıyorum.
-------------
I care about the authenticity of my work. So i use my handmade stamps/ stencils or found objects from home.


Akrilik boyayı uygulamak için de farklı yöntemler denedim: kendi parmaklarım, fırça, doğrudan kumaş üzerine sıkma, rulo ile uygulama, süngerle uygulama gibi..


--------------------


I also tried different methods to apply acrylic paint: my own fingers, brush, squeezing directly on fabric, with a brayer, with a sponge...Etkinlik hergün sanat için zaman ayırmayı öngörüyordu. Elbette ben bu kurala uyamadım. Bazı günler hiç ilgilenemedim bazı günler de bir iki saat oynadım kumaşlarla.
----------------
The challenge required that you reserve time for art everyday. Of course i could not manage it. Some days were no art and some days i could spend a few hours playing with fabrics.

Yaptığım her parçaya bayılmadım. Ama her parça bana yeni fikirler verdi. Etkinlik boyunca yaptıklarımı değiştirmek/ geliştirmek istediğim de oldu. Ama buna da karşı koydum. Etkinlik bitiminde, araya biraz zaman girdikten sonra o işe girişsem daha iyi olur diye düşündüm.
---------------------
I did not love each piece i made. But each one gave me new ideas. I also wanted to change/ develop the finished pieces during the challenge. But i resisted this urge, too. I thought it would be better after the challenge is over and some time has passed.


Bu yaklaşımla denemeye daha açık kaldığımı düşünüyorum. Bu bir öğrenme süreci. İlk denemelerin hemen şahane olmasını bekleyemem. Hem böylece parçaları istediğim gibi kesip biçebilirim, geri dönülmez şekilde mahvedebilirim. Çok kıymetli olurlarsa dokunmak zorlaşıyor.
--------------
I think i am more open to experimenting with this attitude. This is a learning process. I can not expect the first pieces to be "masterpieces". Besides, i can cut up the pieces as i like, mess up irreversibly. It becomes harder to touch them once they become too precious.Ne dersiniz bir değerlendirme yapalım mı? Öncelikle 61 günde 54 kart ürettiğim için kendimi kutluyorum:) Ve ileride daha iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu noktada en büyük teşekkür etkinliği düzenleyen Tammy'e. Ve arkasından etkinliğe katılan, yapıcı eleştirilerde bulunan, dünyanın dört bir yanındaki sanatçılara.
-------------------------
What say you? Shall we make an assessment? First of all i congratulate myself for completing 54 cards in 61 days :) And i promise to do better in the future. At this point the biggest thank you goes to Tammy for holding the challenge. And then to all the artists from around the world who joined in and presented their constructive critics. 
İlk değerlendirme konularına göre: 1. Figürlü kartlar. 
---------------
First assessment is regarding themes: 1. Figured cards.

 2. Soyut kartlar
----------------
2. Abstract cards
 3. Çiçekli kartlar
-------------
3. Floral cards
 İkinci değerlendirme kullandığım tekniğe göre: Kumaş üzerine kumaş kolaj ve akrilik boya.
-----------------
Second assessment is regarding the techniques i have used: Fabric collage on fabric with acrylic paint.
 
Dikiş ve akrilik boya. Bir de yalnız akrilik boyalılar var, ki en büyük grup da onlar. Ama hepsini fotoğraflayacak kadar büyük bir yüzey bulamadım. 
Bu yaz siz neler yaptınız? Yorumlarda anlatır mısınız?
------------
Stitches and acrylics.And the biggest group is acrylics only. But i could not find a surface big enough to photograph them. 
What have you done this summer? Will you tell me in the comments?

Kumaş kartlar 2017- 6. bölüm / Fabric cards 2017-part 6
İndeks kartları 2017- 5. bölüm / Index cards 2017-part 5
İndeks kartları 2017- 4. bölüm / Index cards 2017-part 4
İndeks kartları 2017- 3. bölüm / Index cards 2017-part 3
İndeks kartları 2017- 2. bölüm / Index cards 2017-part 2
Hergün bir indeks kartı 2017/ Index card a day 2017