20.02.2014

başka türlü bir şey/ a different kind of thing

Bir arkadaşım için doğumgünü bilmecesi, okuyabilirse de doğumgünü dileği...
---------------------
A birthday puzzle for a friend of mine, it will become a birthday wish if he can read it...


Bu taşlar dünyanın farklı kıyılarından. İçlerinde arkadaşımla gittiğimiz kıyılar da var, benim başka yolculuklarım da. Önce akrilik boyayla her harfi ayrı bir taşa yazdım.
-----------------
These stones belong to different coasts of the world. Some coasts are the ones i have been to with my friend, some are my other travels. First i have written each letter on a separate stone with acrylic paint.


Sonra taşları ters çevirip sabit kalemle numaraları ekledim. Koyu renkli taşlarda beyaz akrilik boya kullanmak zorunda kaldım.
-----------------
Then i have flipped the stones and added numbers with a permanent pen. I had to use white acrylic on darker stones.


Boyalar kuruyunca taşları küçük bir kavanoza aldım. Üzerine bir etiket yazıp yapıştırdım. Kavanozun çapı 6cm, yüksekliği 8cm.
---------------
After the paints dried, i have put the stones in a small jar. I have written a label and pasted it. It says "neither in water nor on land". The jar measures 6cm in diameter and 8cm in height.

Kavanozun içinde karışık duruyorlar:)
-------------
Standing tangled in the jar:)

Her gün sanat no.5/ Art everyday no.5

1.02.2014

bir çantanın evrimi 1/ evolution of a bag 1

Kağıt ve kumaş deneylerim devam ediyor. Daha önce kağıt üzerine yaptığım bir deseni kumaşa aktarıp dikeceğim bir çantanın ön paneli olarak kullandım.
----------------
I am continuing my experiments with paper and fabric. I transferred a drawing i had formerly made on paper unto fabric, in order to use this as the front panel of a bag i am sewing.


Kullandığım kumaş daha önce eski bir yatağın yüzü olarak kullanılmış kalın pamuklu. İyice yıkamıştım. Kesinlikle ütülemedim:)/
---------------
The fabric i used is a thick cotton type which was formerly the lining of an old mattress. I washed it well. But did not iron:)


Masamı boyacıların kullandığı ince naylon tabakasıyla kapladım. Kenarlarından bantla gerdirip üzerine kumaşımı da yine bantla sabitledim. Önce fonu açık maviye boyadım. Artan boyaları yandaki indeks kartları üzerine sürdüm. Boşa gitmesini istemiyorum. Boyaların hepsi akrilik. Ben daha önce ayakkabılarımı boyamıştım. Sapasağlam kaldılar. Akrilik kurduktan sonra suya dayanıklı hale geliyor. O yüzden kumaşa da uygulayabilirim diye düşündüm. Kumaş boyaları zamanla soluyor.
-------------
I covered my table with a nylon sheet that house painters use. I stretched the nylon sheet with tapes and on top stretched my fabric. First i painted the background light blue. Meanwhile i have put the remaining paint on the index cards i prepared nearby. I don't want to waste any paint. The paints are all acrylic. Previously i had painted my shoes. They stayed very well. Acrylic becomes waterproof when it dries. Thus, i thought about using them on fabric. Unfortunately, fabric paints fade in time.


Bu turna silüetini kağıttan kesmiştim. İlk denemeler için iyiydi ama şimdi keşke asetatla yapsaymışım diyorum. Çünkü kağıt çalışırken zemine yapışıyor. Bantla bu maskeyi kumaşa sabitledim. Koyu mavi renkli boya ve fırça ile serperek üstteki dokuyu yaptım. Fırçaya bol boya alın ve ucuna hafifçe vurun. Boya yüzeye damlalar halinde dağılıyor.
-------------
I have cut this crane silhouette from paper. It was nice for the first experiments but now i wish i had done it with acetate. Because paper sticks to the surface when working with paint. Anyway, i taped the mask onto fabric. With dark blue paint and brush i did the pattern above. Take plenty of paint on the brush and tap the end slightly. The paint will be splattered on the surface.


Fırçada kalan fazla boyayı harcamamak için  eskiz defteri yaptığım başka bir kitabı boyadım.
-----
In order to avoid wasting, i painted an altered book/ sketch journal with the remaining paint.


Bir sonraki aşamada turnanın etrafını beyaz akrilikle çevreledim. Sanki kuşun içinden bir ışık yansıyormuş gibi olsun istedim. Soldaki sayfa kağıt üzerine yaptığım deneme.
----------
Next i framed the crane with white acrylic. I wanted it to look as if a light is reflected from the bird itself. The left page is the first trial on paper.

O yüzden beyaz bölgenin dış hatları düzensiz
-------
That is why the outer edge of the white area is irregular.

Beyaz bölgenin içinde daha küçük, sarı bir alan boyadım. Sonra da maskeyi kaldırdım.
---------
I painted a smaller yellow area inside the white region. Then i lifted the mask.

Kuşun ortasına "özgürlük" yazacaktım. İnce çizgiler olsun diye önce iple işlesem dedim. Denedim, beceremedim.
----------
I would write "freedom" in the middle of the bird. I wanted thin lines so i thought of using thread. I tried, but could not figure it out.


Sonunda ince bir fırçayla, koyu mavi boyayla yazdım. Diğer kumaş parçalarla birleştireceğim kısımları kurşunkalemle ve sabunla çizdim. Şimdilik bu aşamadayım.
---------
In the end, i used a fine brush to write it in dark blue. I defined the edges to combine with the rest of fabric pieces, in pencil and soap. I am at this stage right now.

Her gün sanat no.4/ Art everyday no.4