29.05.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 77

Prompt6ix no.19
1.yol
2.yaprak eskizi (yapraklarla tüylerin benzerliğini düşünürken balkona düşmüş bu güvercin tüyünü kullanmaya karar verdim, hem rengi de griydi...)
3.damlalar (bir notun üzerine sulu boyaları damlattım ve daire biçiminde kestim)
4.şablon baskı daireler (gri akrilik ile bir şie kapağını bastım)
5.gri
6.haiku (haiku bir çeşit şiir ben de Hayyam'ın rubailerinden birini kullandım, turuncu daire üzerinde spiral biçiminde yazıldı. Omer Hayyam 1048-1131 tarihleri arasında yaşamış önemli bir matematikçi ve filozoftur)

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.
Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok.
Sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok.
Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.

------------------
Prompt6ix no.19
1.road
2.leaf sketch (thinking about the similarities of leaves and feathers i used a fallen feather of a pigeon from our balcony, besides it was grey)
3.drips (i dripped watercolor on a note and cut a circle)
4.stamped circles (i stamped a bottle lid in grey acrylic)
5.grey
6.haiku (as it is a poem i used a quatrain of Hayyam instead, on the orange circle.Omer Hayyam was an important mathematician and philosopher who lived between 1048-1131)

If i don't exist these roses, these cypresses do not exist
Neither the ruby lips, beautiful scented wines
Nor the mornings, nights, joys, sorrows
The world exists as long as i think, if i don't exist it doesn't exist.


(I had to translate the poem:)

 sonbahar/ autumn

26.05.2013

Yeni bloglar/ Link love no.2

Bu haftanın blogları dikiş ile ilgili. Benim gibi dikiş dikmeye yeni başlamış biri için çok önemli referans kaynakları. Anlatılan herşeyi anlayamasam da sabırla okuyorum:) Denemeye uğraşıyorum. Benim dikiş anlayışım alışılan evcimen ve uyumlu halden çok "bunu nasıl bozarım, başka bir şeye çeviririm" yaklaşımında. O yüzden dikiş dikmek akıllı, uslu giysiler üretmekten ibaret değil benim için. Üç boyutlu düşünme yetimi geliştirmek için bir araç ve şimdilik çok eğlenceli...

Ornitorenk handmade: Doğal kumaşlarla üretilmiş özgün tasarımlar var. Sentetik kumaş kullanmamasını çok önemsiyorum.
Kendin Dik: Dikiş dikmeyi kendi kendine öğrenmiş. İsteği olan herkese sabırla blogunda dikiş dikmenin inceliklerini anlatıyor.
Laçin Tenel: Bazen hazır kalıpları kullanıp değiştirerek bazen de kendi çizdiklerini dikiyor.
Sew4home: Ev ve günlük kullanım için dikiş projeleri.
Purl Bee: Çok kısa sürede hazırlanabilecek dikiş projeleri olduğu için. Ama kullanılan bütün malzemeleri Türkiye'de bulmak mümkün değil.

*Yeni blogları tanıtma projesi Daisy Yellow blogunda.
-----------------------------------
The blogs of this week are about sewing. They are very important reference sources for people new to sewing, just like me. Though i can not understand all that is being told there, i read patiently:) I strive to try. My sewing philosophy is far from the commonly accepted domestic and harmonious approach but more on a track of "how can i destruct this, how can i turn it into something else". So sewing is not only about  producing decent clothes for me. It is a tool to enhance my thinking in 3 dimensions and very entertaining...

Ornitorenk handmade: Genuine designs produced by natural fabrics. I do care that she never uses synthetic fabrics.
Kendin Dik: She learned sewing on her own. She teaches sewing on her blog to all who is willing.
Laçin Tenel: Sometimes she uses ready sewing patterns and modifies them. And sometimes she sews her own designs.
Sew4home: Sewing projects for the home and daily use. 
Purl Bee: Because they have sewing projects that can be prepared in a very short time.But it is not possible to find all the materials in Turkey.

*Sharing new blogs project initiated by Daisy Yellow blog.

25.05.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 76

Akrilik boya ve markörler ile denemeler. Kristin Dudish'in blogunda her salı farklı sanatçıların sunduğu teknikleri deneyerek bir çalışma üretme günü. Aşağıdaki sayfa Denthe'nin resim tekniğini kullanarak yapıldı. Önce çizmek istediğiniz figürleri kağıda yerleştiriyorsunuz.(Ben anahtarlar çizdim) Sonra da üzerine geometrik şekiller ekliyorsunuz. (Sadece dikdörtgenler ve daireler ekledim) Her kesişim kümesini farklı bir renge boyuyorsunuz. Ortaya kübist kompozisyonlar çıkıyor:)
----------------
Trials with acrylic paint and markers.Every tuesday is the day chosen by Kristin Dudish to try another artist's tutorial on her blog. The page below was created by using Denthe's painting technique. First you place the figures you would like to draw on the page. (I drew keys) Then you add geometrical forms on top. (I only added rectangles and circles) And you paint each intersection area in a different color. In the end you have very cubist compositions:)


Bağlantı /Linking to Paint Party Friday

11.05.2013

Link Love: Yeni bloglar keşfetmek/ Link Love: Discovering new blogs

Bu proje Daisy Yellow blogunun sahibi Tammy Garcia tarafından önerildi. Her hafta cuma günleri sevdiğiniz, uzun zamandır izlediğiniz ya da yeni keşfettiğiniz 5 blogu paylaşmak için seçildi.  Proje 1 aydan daha uzun süredir devam ediyor. Ben de bu sayede yeni bir sürü blogla tanıştım. İlgim çok farklı yönlere dağıldığı için bu blog tanıtımlarını belli temalar etrafında yapmaya karar verdim. Bu haftayı ESKİZ bloglarına ayırdım. Kimisi profesyonel kimisi amatör bloglar. Beni etkileyen eskizlerin niteliğinden çok konuları. Gündelik hayata dair bir sürü detay içermeleri. Herşeyden önemlisi beni de yeniden çizim yapmak için heveslendirmeleri...

Ed'in blogu Mostly Drawing.
"Her gün önemlidir" eskiz egzersizlerini keşfettiğim yer Danny Gregory'nin blogu
Kent eskizcileri, bir sürü insan ve bloglarına ulaşılabilir.
Rob Carey'nin blogu.
--------------------------
This project has been proposed by Tammy Garcia of Daisy Yellow blog. Every week on Friday the day is chosen for sharing 5 blogs that you love, had been following since a long time or had just discovered. The project has been continuing over a month now and i have met many blogs via this project. As my interests are very divergent i decided to do these blog introductions around themes. This week i am dealing with SKETCH blogs. Some are professional and some are amateur blogs. What impressed me about these are the subject matters rather than the quality of sketches. They contain so many details about daily life. But most important of all they encourage me to sketch again...

Ed's blog Mostly Drawing.
The place where i discovered "Every day matters-EDM" sketch challenge Danny Gregory's blog
Urban Sketchers, where there are many people and their blogs available.
Rob Carey's blog.

9.05.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 75

1.daktilo yazı tipi
2.ip (kırmızı ip ile bir çizgiyi diktim)
3.koyu kırmızı
4.Kaos
5.Oje (koyu kırmızı oje ile çizgiler yaptım)
6.Çizgiler
-------------------------
1.typewriter font
2.thread (i sewed a line with red thread)
3.dark red
4.Chaos
5.Nail polish ( i drew stripes with dark red nail polish)
6.Stripes

 Kaos/ Chaos

Kes-yapıştır eğlencesi için/ For cut and paste fun:GLUE IT TUESDAY

5.05.2013

Ankara'da bahar/ Spring in Ankara

ODTÜ'den bahar manzaraları, heykellerle karışık.../ Springscapes from METU, mixed in with sculptures... 

 Hergün sanat/ Art everyday :: 72