31.05.2012

Her gün sanat/ Art everyday :: 7,5

Buca Kasaplar Meydanı'nda bir 19. yy evi/ A 19th century house in Buca Kasaplar Square- İzmir, TURKIYE

26.05.2012

Hergün sanat/ Art everyday :: 5

Bugünkü dosya biraz tartışmalı aslında. Yapılan işin saf anlamıyla sanat olduğunu iddia etmek zor. Daha çok uzun soluklu bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi...Sanatla ilgisi de bir şeyi yoktan var etme derdi. İnsanların değil ama yapıların ikinci bir şansı hakettiği inancıyla, böyle bir yerden başlayıp... 

Today's file is a bit debatable in fact. It is hard to claim that the work done is pure art. It is rather the story of a long term dream becoming real...Its relation to art is the concern to create something out of the blue. With a belief that all buildings (but not human beings) need a second chance, starting from such a point...


Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi (MS 2. -3. yy) Güney Ucu- Restorasyon öncesi, Mersin, TURKIYE
South Tip of Soli Pompeiopolis Colonnaded Street (2nd- 3rd Cent. AD) - Pre Restoration, Mersin, TURKIYE

...1800 yıl sonra bu noktaya gelmek.

...arriving at such a point after 1800 years. 

Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi (MS 2. - 3. yy) Güney Ucu- Restorasyon süreci, Mersin, TURKIYE
South Tip of Soli Pompeiopolis Colonnaded Street (2nd- 3rd C. AD)- Restoration in progress, Mersin, TURKIYE

Tamamlanmasına çok az kaldı.

There is little left for completion.

25.05.2012

24.05.2012

Hergün sanat/ Art everyday :: 3

İzmir seni seviyorum ama şu oynak havan bazen insanı çileden çıkarıyor. Pembe Panter'in bulutu gibisin.
Izmir I love you but your unpredictable weather may at times piss me off. You are like the cloud of Pink Panther.
 

23.05.2012

Hergün sanat/ Art everyday :: 2,5

Bu serinin bir amacı kendimi hergün sanatla ilgili bir etkinlik yapmaya zorlamak. O gün bir şey üretemediysem, cepten yiyorsam buçuklu bir numara ile durumu özetlemeye karar verdim:)

One of the aims of these series is to force myself to do something related to art everyday. If I can not produce anything that day and rather prefer to use an older image then I will use a decimal number to define the situation:)

07.11.2011 Cunda Adası (Cunda Island) / Ayvalık/ Balıkesir/ TURKIYE

22.05.2012

Hergün sanat/ Art everyday :: 1

Kendi kendimle küçük bir düello. Hergün sanatla ilgili bir şeyler yapmak için. Belki bir çizim, belki bir fotoğraf, belki yine heykel kimbilir...Kendimi çok ciddiye almadan ama ipleri de hemen salmadan. Denemenin bile mutluluk verdiğini unutmadan. Bu fikirden hareketle maNga için yaptığım bir kolaj/poster açılışa uygun düşer diye düşündüm. 

A challenge with/ for myself. To do something related to art everyday. Perhaps a drawing, maybe a photo, maybe sculpture again, who knows...Not taking myself too seriously yet not letting go immediately. Without forgetting that even the trial gives happiness.So I thought it would be apt to start with a collage/ poster that I have done for maNga.


19.05.2012

19 Mayıs/ May 19

Atatürk'ü ve devrim sözcüğünü ağzına almaktan korkan bir toplum olduk. Bayramları kutlamak için "izin verilen" bir toplum olduk. Atatürk bir süper kahraman, canavar ya da diktatör değildi. Hepimiz gibi gülerdi, ağlardı, düşünürdü yani insandı. Ama ülkesini çok seven bir insandı. "Türk" olmanın bir ırka dahil olmaktan öte, bu topraklarda kardeşçe yaşamayı bilen herkesin inanmayı seçtiği düşünce olduğunu bilecek kadar bilge ve umutlu bir insandı. Atatürk'ü, devrim arkadaşlarını ve bu uğurda ölen herkesi minnetle anıyorum. Bugün Bağımsızlık Mücadelesinin başladığı gündür ve mücadele henüz bitmemiştir. Hepimizin bayramı kutlu olsun...
We became a society who is afraid to pronounce Atatürk and the word "revolution". We became a society who is "permitted" to celebrate the national feasts. Atatürk was not a super hero, monster or dictator. He used to laugh, cry, think just like us; thus he was a human being. But he was a guy who loved his country so much. He was so wise and hopeful to know that being a "Turk" was not about being included in a certain race but it was a thought that all who knew to live peacefully in this land chose to believe in. I remember Atatürk, his revolution friends and all who died for this aim in gratitude. Today is the day The Independence War had started and the fight is not over yet. May our feast be merry for all of us...

hayat/ life

Hayat bir Fellini filmidir. 1800 km yol yaparsın, eve uyku hayaliyle dönersin. Bir de bakarsın ki yan sokakla cadde arası kapatılmış, mahalle düğünü var, adamlar odanın içinde "Arabım" çalıyor:) Gülüyorum daha ne yapayım...
Life is a Fellini film. You travel 1800 kms, dreaming of sleep as you get back home. Only to realize the next street is blocked for having a wedding in the neighbourhood, the guys sound like they are playing "My Arab" in your room:) I am laughing what can I do...