27.05.2016

İzmir

Sanat güncesinde sadece kendi ürettiğim malzemeyi kullanmayı seviyorum. Başkalarının görsellerini kullanmak pek hoşuma gitmiyor. Ama bu durumun bazen kısıtlayıcı yanları da olabiliyor. Bir görseli alıp onu özgürce değiştirmek de öğretici olabilir. İşte biraz da bunu denemek istediğim için sevdiğim fotoğrafları kesip saklıyorum. Ve zamanı gelince üzerinde oynuyorum. Bir katalogdan kestiğim İzmir fotoğrafları vardı. Bu sayfa ilk denemelerden biri. "İdare eder" aşamasına gelmesi aylar aldı :)
-------------------
I like to use my authentic material in my art journal. I don't really fancy using other people's images. But this may be limiting sometimes. Hacking an image freely can be educative, too. So, as i wanted to give it a try i started clipping favourite images from magazines etc. When the time came i started playing on them. I had İzmir photos from a former catalogue. This page is one of the first experiments. It took months to arrive at "not bad" stage :)

 bundan önceki katmanları çekmemişim/ i forgot to photo the previous layers

 

21.05.2016

100 gün projesi 3. bölüm / 100 day project part 3

Bu parça bol boyalı, bol denemeli...Elbette zaferler ve hatalarla dolu :) 100 gün boyunca dikiş etkinliklerine devam.
--------------------------
This part is full of paint and a lot of trials...Surely mixed with triumph and many mistakes, too :) 100 days of sewing related activities continue.

08 Mayıs 2016

Bugün yine kumaş envanteri günü. Her ikisi de 140 cm eninde, yaklaşık 100-110 cm boyunda. Gün 20/ 100 

---------------------------

08 May 2016

Today is fabric inventory day again. Both are 140 cm wide, circa 100-110 cm long. Day 20/ 100.

17 Mayıs 2016

yeni projeler...öyle hergün dikiş etkinliği yapılamıyor ama birkaç günü toparlayıp uzunca bir mola vermek mümkün. Gün 29/100

------------

17 May 2016

new projects...i can't do sewing everyday but it is possible to gather a few days and do a longer timeout among work. Day 29/100

18 Mayıs 2016

Bu bir elbisenin arka parçası. Sabırlı bir insan olsaydım önce küçük parçalarda deneme yapardım. Ama boyalarla hemen giriştim. Ne dersiniz damlalar üste doğru da devam etsin mi? Gün 30/100

----------------

18 May 2016

This is the back of a dress. If i were a patient person i would have made some trials on smaller pieces. But i just dived in with paints. What do you think, should the drips continue towards the top? Day 30/100

19 Mayıs 2016

Elbisenin önü. Dün aslında sıcak bir renk olan güneş sarısı ile başlamıştım. Ama sarı, mavi kumaş ile birleşince kötü bir yeşile dönüşmüştü. Diğer renklerin arasında gözüme battı. Bugün sarıları turuncu-nar çiçeği kırmızısına dönüştürdüm. Damlaları üst kısımda da devam ettirdim ve arkayı değiştirdim. Kararlar netleşince ön parçayla da daha hızlı ve güvenli çalıştım.

---------------------------

19 May 2016

The front of the dress. Yesterday i started with sun yellow which is a warm color. But combined with the blue fabric it turned into an ugly green.It bothered me among the other colors. So i fixed all yellows into orange-pomagranate flower red.I continued the drips on the top part of the back, too. Once i made my mind, i could work with the front with more confidence and speed.

20 Mayıs 2016

Birincisi, dikişte herşey tahminimin 2 katı zaman alıyor. Böylece bir elbisenin bitmesi sonsuz zamana yayılıyor. İkincisi, kollar bacaklar tamam da bu boyalar çok sertleşti. Elbiseyi denedim, tam bir abajur :) Hem gülüyorum hem sinirim bozuldu :) Sıcak suda yıkasam boyanın bir kısmı akar da yumuşar mı acaba... Gün 32/100

-------------------

20 May 2016

First of all, anything in sewing takes double the estimated time. Thus, finishing a dress takes forever. Second, the arms and legs are fine but the paints are so stiff. I tried the dress on, it is a complete lampshade :) I am still laughing and annoyed at the same time. Will the paints run off and soften a bit, hopefully, if i wash the dress in warm water? Day 32/100

13.05.2016

hayat-ölüm-sanat/ life-death-art

2 yıl önce bugün Türkiye tarihinin en büyük iş faciasını yaşadı. Soma'daki kömür madeninde resmi açıklamalara göre 301 madenci öldü. 432 tane çocuk yetim kaldı, 255 tane kadın eşini kaybetti. Bu bir kaza değildi. Kötü çalışma koşullarının göstere göstere yarattığı bir durumdu. Son iki yılda ülkemizde iş kazaları hiç durmadan devam etti hatta arttı. Yaşam alanlarımız hala katlediliyor...
Sürüp giden bu acımasızlık karşısında bazen aklımı kaçırdığımı düşünüyorum. Ben de kendi kendime bu sayfalarda, kumaşlarda konuşuyorum. Boyalarla, iplerle, ellerimle...
----------------
2 years ago today, Turkey had experienced one of its biggest work disasters. Regarding official announcements 301 miners had died in Soma coal mine. 432 children were orphaned. 255 women had lost their spouses. This was not an accident. It was the obvious outcome of the terrible working conditions. In the last two years work accidents had not stopped in our country, in fact they grew more everyday. Our habitats are still being slaughtered... 
Within this ongoing cruelty i sometimes think i went mad. And i talk to myself on these pages, fabrics. With paints, threads, with my hands...


 
52 haftada baskı yapmak projesinde 42.-43. haftalar. Önceki haftalar burada. 
--------------
52 weeks of printmaking weeks 42-43. Previous weeks are here. 

 ilk sayfa/ first page 2.sayfa/ 2. page

Bu sayfalar Alisa Burke atölyesinde yaptıklarımdan.
---------------
These pages are from Alisa Burke's workshop.

12.05.2016

100 gün projesi 2. hafta ve Ben Yaptım Mayıs'ı/ 100 day project Week 2 and Me Made May

Mayıs ayında herkes kendi diktiklerini paylaşıyor. Daha az tüketim, daha çok üretim :) 100 gün projesi de devam ediyor.
-------------
In may everybody is sharing their self handmade sewing projects. Less consumption, more production :) 100 days project is continuing, too.

30 Nisan 2016
Alis'in Harikalar Diyarı'nda Çılgın Şapkacı var ya, heh işte o benim...Mini şapka. Gün 11-12/100 
----------------
30 April 2016
You know the Mad Hatter of Alice in Wonderland? That is me...Mini hat.  Day 11-12/100.  

01 Mayıs 2016
Dikiş dikmeye yeltenen her ölümlü ütüyü tadacaktır...
-----------------
01 May 2016
Any mortal who attempts to sew will taste ironing. 
 02 Mayıs 2016
Tüy baskılı pamuklu bluzum. Sevdiğim bir tişörtü kalıp olarak kullanarak biçtim. Ortadaki parça eski bir yorgan kılıfı idi, üzerine baskı yapmıştım. Kumaşın en kenarından başladığım için deseni ortalamak mümkün olmadı. Alt köşenin dikişi de pek düzgün olmadı. Umurumda mı? Hayır. Deniyorum, öğreniyorum, bütün bu hatalar öğrenme sürecimin bir parçası :) Bu bluzun altında kot pantolonum var. O da ikinci el, komşumun verdiği bir parça :) Gün 14/100.
----------------------------------- 
02 May 2016
My feather printed, cotton blouse. I have cut it using my favourite t-shirt as a pattern. The middle piece was a quilt case that i have printed before. As i have started printing from the very edge of the fabric, it wasn't possible to align the pattern. The bottom corner stitches are crooked, too. Do i care? No. I try, i learn, all these mistakes are a part of my learning process:) I have jeans under this shirt, which are second hand, too, handed down from my neighbor to me :) Day 14/100.  

  

03 Mayıs 2016
Yakayı ütülemeden önce teyellemeliymişim. Gün 15/100
-----------
03 May 2016
 I have been told to baste the neck before ironing it. Day 15/100 

04 Mayıs 2016
Pazen-pamuklu atkıyı ben yaptım. Pantolon da ikinci el, komşumdan hediye. T-shirt çok severek giydiğim bir parça. Üzerinde delikler oluştu. Bir dönüşüm projesine girecek ama örme kumaşları dikemiyorum. Bakalım nasıl olacak...
------------
04 May 2016
I have sewed the flannel- cotton scarf. The jeans are second hand, handed over from my neighbor. The t-shirt is my favourite. There are small holes in it. It will probably be transformed.But i can't sew knit fabrics. How shall i do it? 
 04 Mayıs 2016-2
Bugün hava yağmurluydu, işte de delirme günümdü. O yüzden 15 dakikamı kumaş envanterine ayırıyorum. Eser miktarda pötikareli, biraz da çizgili pamuklu kumaşım var. İkisi de artık parçalar, aralarında en az 10 yıl fark da vardır. İkisini karıştırıp Burda 2016/ 03 sayısındaki 122 no.lu bu elbiseyi yapmak istiyorum (dikiş okulunda anlatılan). İçinizde bunu diken var mı? Zorluk derecesi yüksek, uzak mı dursam? Bir de etek boyunu anlayamadım, fotoğraflarda görülmüyor. Gün 16/100.
------------
 04 May 2016-2
Today was rainy and it was going mad day at work. So i am using my 15 minutes for fabric inventory. I have very little gingham and some striped cotton fabric pieces. Both are leftovers and they must be at least 10 years apart. I want to sew this no 122 dress from Burda 2016/3 issue (the one explained in sewing school). Did anyone of you sew this? It is rated as hard to sew, should i stay away? I could not understand the skirt length either, it is not clear in the photos. Day 16/100.

 05 May 2016
Pazen pantolonu 3 yıl önce dikmiştim. O ilk denemeden sonra bir daha cesaret edemedim :) Oysa en çok pantolona ihtiyacım var. Ayakkabıları da aynı dönemde akrilik boya ile boyadım. Hala iyi durumdalar. (Bu pantolondan artan parçalarla dünkü atkıyı dikmiştim.)
-------------
05 May 2016
  I have sewed the flannel pants 3 years ago. After this first trial i could not dare to sew pants again :) Yet, i need pants the most. I have painted the shoes with acrylic paint in the same period. They are still going strong. (I sewed the previous day's scarf with the leftover fabric pieces of the pants)

-----------