28.03.2016

ilham ver-sev-neşelen/ inspire-love-joy

ilham ver-sev-neşelen. markörler+akrilik+jel kalem+pastel.eski kitap sayfası üzerine.bitmeyen işler, uzayıp giden yollar arasında.
------------
inspire-love-joy. markers+acrylic+gel pen+pastel.on an altered book page. between never ending work, winding down roads.


24.03.2016

Alisa Burke'ün Sanat Güncesi Atölyesi/ Alisa Burke "Artjournal Delight" Workshop

2015 yılında Alisa Burke'ün Sanat Güncesi atölyesine katılmaya hak kazandım. Alisa benim uzun süredir takip ettiğim bir sanatçı. Blogunun adı "Yaratıcılığı Yeniden Tanımla". Ona sorarsanız yaptığının sanat ile elişi arasında bir yerlerde durduğunu söyleyecektir. Alisa'nın sanatını çok seviyorum. Yaratıcılığı gündelik hayatının her köşesine sindirmesini seviyorum. Blogunda hergün bir yeni bir yazı olmasını, bana ilham vermesini seviyorum. Sanat ile ilgili bir atölyeye katılmayı çok istemiştim. Bu atölye Alisa'nınki olunca çok sevindim.
Aşağıda atölye kapsamında yaptığım sayfaların ilk bölümünü göreceksiniz.
---------------
I won a seat in Alisa Burke's online Art Journal Delight workshop in 2015. Alisa is an artist that i have been following since a long time. The name of her blog is "Redefine Creativity". If you ask her she would describe her work as somewhere between art and craft. I love Alisa's art very much. I love that she puts creativity into every inch of her daily life. I love that she has a new post on her blog everyday and she inspires me every time. I really wanted to take an art course/ workshop. And i was over the moon when this workshop happened to be Alisa's. Below you will see the first part of the pages i have produced within this workshop.


sayfa 1-2, suluboya+plastik kart/ page 1-2, watercolor+plastic card
 
sayfa 1, ev yapımı damga+markör+kurşunkalem/ page 1, homemade stamp+marker+pencil
 sayfa 2, ev yapımı damga+markör+tükenmezkalem/ page 2, homemade stamp+marker+ballpoint pen

Bu atölyede Alisa teknikler üzerinde duruyor. Dersler; fonu oluşturmak, sayfayı doldurmak ve süslemek olarak üç bölümde toplanmış. Konular bol sayıda video, fotoğraf ve metin ile açıklanıyor. Farklı malzeme ve teknikleri kullanarak herkes kendi sanat diline uygun sayfalar üretebilir. İsteyen Alisa'nın sayfalarını birebir kopyalayabilir ama ben bunu tercih etmedim.O da atölyenin en başında öğrencileri özgür bıraktığını anlatıyor zaten. Ne malzeme seçimi ne de sonuç ürün için tek bir doğru yok. Ben hiç yeni malzeme satın almadım, yine elimdekileri kullandım.
---------------------------
In this workshop Alisa focuses on techniques. The courses are arranged in three sections as backgrounds, filling the pages and embellishing them. The topics are explained with plenty of videos, photos and text. Everybody can produce their own pages tailored to their own style using different materials and techniques. You can copy Alisa's pages one to one if you like but i did not prefer that. She explains this at the beginning of the course and sets her students free. Neither for the choice of supplies nor for the end product there is not one single "true". I did not buy any new supplies. I used what i had on hand again. 

 sayfa 3, suluboya+fırça/ page3, watercolor+brush
sayfa 4, suluboya+fırça/ page 4, watercolor+brush
sayfa 3-4, mürekkep ve fırça ile büyük yazılar, iki yönde+ ev yapımı damga
-----------
pages 3-4, big lettering with ink and brush in two directions+homemade stamp 
ev yapmı damga+mürekkep+ev yapımı kumaş bant+geridönüştürülmüş paket kağıdı+dergi fotoğrafları
-------------
homemade stamp+ink+homemade fabric tape+recycled packaging paper+magazine photos

sayfa 5, akrilik/ page 5, acrylic
ev yapımı damga+mürekkep+jel kalem/ homemade stamp+ink+gel pen
sayfa 6, suluboya kalemleri / page 6, watercolor pencils
 jel kalem/ gel pen
sayfa 7, sulu boya+fırça/ page 7, watercolor+brush
 
suluboya kalemi/ watercolor pencil
mürekkep+kuruboya+akrilik/ ink+color pencil+acrylic
Sayfaların oluşması uzun zamana yayıldı. iki ayrı yerde çalıştım. Biri saman kağıdı gibi ince sayfalı bir eskiz defteri. Diğeri de eski bir kitap.
----------------
The pages were worked over a long period of time. I worked in two different places. One is a sketch book with thin pages. The other is an old book.  
 
 

14.03.2016

yine.../ again...

aylar önce yaptığım bu sayfa hala taze...yitip giden canlar için...

--------- 

this page that i have done months ago is still fresh...for all the lives that we have lost...


 

10.03.2016

Ocak ayı desenleri/ Pattern January

Hayat yine üstüme üstüme geldi, buralardan uzak kaldım. Boyalarla oynamayı özledim, ona da fırsat bulamadım. O yüzden yeni bir şey gösteremiyorum bugün. Geçmiş aylardan paylaşamadıklarım var. Ocak ayında Anika Starmer her güne bir desen etkinliği yaptı. Her gün için verilen bir anahtar sözcüğü kullanarak desenler ürettik ve instagramda yayınladık. Aşağıdaki çalışmaların kimi doğrudan eskiz defterime yapıldı kimi bağımsız kağıtlar üzerinde, birkaçı kumaş üzerinde ya da dijital. Bu etkinliği fazla uğraşmadığım teknikleri denemek için kullanacaktım. Suluboya, markör, pastel gibi. Sonra baktım önemli olan bir şeyler üretmek, fazla kural koyunca iyice soğuyorum, saldım gitti. Toplamda 15 gün için desen hazırlamışım.
----------------
Life overwhelmed me very much and kept me away from here. I missed playing with paints but could not find the time. Thus i don't have anything new to show today. I have things i could not share from previous months. In January Anika Starmer held pattern january challenge. We produced patterns everyday with the given prompt and published on instagram.The works below were sometimes done in my art journal, sometimes on separate sheets, fabric or digitally. I was hoping to use this challenge as a way to tackle the mediums i am not familiar with. Like watercolor, marker, pastel. Then i realized it is important to at least produce something, too many rules totally turn me off, so i have let it go. In total i have produced patterns for 15 days.

 1.gün: mutlu/ Day 1: happy
  2.gün: orman/ Day 2: forest
   3.gün: zeytin/ Day 3:olive
 4.gün: su/ Day 4:water
  5.gün: koleksiyon/ Day 5:collection
  6.gün: izler/ Day 6:marks
  7.gün: en sevdiğim/ Day 7:favourite
  8.gün: hızlı/ Day 8:fast
  11.gün: geometrik/ Day 11:geometric
 13.gün: jöle (İngilizce'de jölebalığı= denizanası)/ Day 13:jelly
 16.gün: katmanlar/ Day 16:layers
  22.gün: harf/ Day 22:letter
   24.gün: sarf malzemeleri/ Day 24:supplies
 27.gün: kar tanesi/ Day 27:snowflake
30.gün: nokta nokta/ Day 30:stipple