26.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 125

Devam etmekte olan yeni dikiş projesi. 
---------
A sewing work in progress.

Hergün sanat/ Art everyday :: 124

Yakın bir arkadaşımın henüz yolda olan bebeği için bir dikiş hack'i. Hazır aldığım, pamuklu bebek tulumuna kendi diktiğim minik kravatı ekledim. Küçük bir parçayı dikmek gerçekten zormuş. Bir de girintili çıkıntılı olunca dikiş pek başarılı olmadı.
-------------
A sewing hack for the baby (still on his way) of a close friend of mine. I have added a tie i had sewn on a cotton onesie i bought.It was really hard to sew a tiny piece like this. Coupled the difficulty with the intruding and protruding design, thus the stitches were not very successful.

Aşağıda kendi çizdiğim kravat şablonu var. Tüm ölçüler cm cinsinden.
---------
Below is the tie pattern i had drawn. All dimensions are in cm.


24.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 123

mutlu: akrilik boya, dergi kesikleri, 12x19cm indeks kartı.
-------------
happy: acrylic paint, magazine clippings, 12x19cm index card. 

Hergün sanat/ Art everyday :: 122

günebakan düşleri: akrilik boya, dergi kesikleri, 12x19cm indeks kartı. Yeni Türkü'den esinlenerek...

-------------

sunflower dreams: acrylic paint, magazine clippings, 12x19cm index card. Inspired by Yeni Türkü.

Hergün sanat/ Art everyday :: 121

okyanus: akrilik & pastel fon,akrilik metin, 12x19cm indeks kartı.
-------------
ocean: acrylic & pastel background, acrylic text, 12x19cm index card.
 

Hergün sanat/ Art everyday :: 120

fora yelken!: akrilik fon, dergi kesikleri, 12x19cm indeks kartı.
-------------
sail ho!: acrylic background, magazine clippings, 12x19cm index card.
 

18.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 119

kırmızı zımbalı kolaj: paket kağıdı, elişi kağıdı, dergi kesikleri, giysi katalogu, parfüm paketi, 12x19cm indeks kartı.
-------------
red stapled collage: package paper, craft paper, magazine clippings, clothing catalogue, parfume package, 12x19cm index card.

Hergün sanat/ Art everyday :: 118

ada: akrilik fon, pastel, markör, 12x19cm indeks kartı üzerine.
------------
island: acrylic background, pastel, marker, on 12x19cm index card.

 Orhan Veli'nin şiirinden...
---
from Orhan Veli's poem..."that island is yours, this island is mine, behind the shearwater birds"



Hergün sanat/ Art everyday :: 117

aganta burina burinata: Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 1946 yılında yazdığı, deniz insanları ve deniz sevgisi üzerine oluşturduğu romanının adı. Aslında denizcilik dilinde yelkenleri tutmakla ilgili bir terim. Bunu çılgın dalgaların üzerinde kayan bir yelkenlide ağız dolusu bağırarak söylediğinizi düşünün: AGANTA BURİNA BURİNATAAAAA! Ama güneş de olsun, yüzünüzde de tuzlu damlalar...Yelkenlere asılın, rüzgar sizi geriye çeksin, siz ayak direyin, sonra alışın o direnişe, kanatlanın denizin üzerinde, yanınızdan geçen martıya gülümseyin, dünya güzel deyin yaşamak güzel...
12x19cm indeks kartı üzerine akrilik fon, eski bir makara ile oluşturduğum akrilik ıstampa baskı, ev yapımı şablonla pastel ve ev yapımı şablonla akrilik metin.
-----------
aganta burina burinata: The 1946 novel of Halikarnas Fisher, Cevat Şakir Kabaağaçlı, about sea people and the love of sea. It is actually a term in seafaring language, meaning to hold the sails.Imagine yourself shouting this on a sailing ship sliding over the crazy waves: AGANTA BURİNA BURİNATAAAAA! But let there be sun and salty drops on your face...Hang on to the sails, let the wind pull you back, you keep on, then get used to this resistance, spread your wings over the sea, smile to the seagull passing by you, say the world is beautiful, life is beautiful...
acrylic paint for background, , stamp with an old spool in acrylic paint,  home made stencil in pastel & home made stencil for text on 12x19cm index card.

Hergün sanat/ Art everyday :: 116

büyü: 12x19cm indeks kartı üzerine akrilik, ev yapımı şablonla, kurşunkalem ve markör.

-----------

magic:acrylic paint with home made stencil, pencil and marker on 12x19cm index card.

17.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 115

balık: 12x19cm indeks kartı üzerine akrilik, ev yapımı şablonla & kağıt kolaj.
-----------
fish:acrylic paint with home made stencil & paper colage on 12x19cm index card.
 
 

Hergün sanat/ Art everyday :: 114

günışığı: 12x19cm indeks kartı üzerine akrilik, ev yapımı şablonla.
-----------
sunshine:acrylic paint with home made stencil on 12x19cm index card.
 
bırak günışığı içeri girsin: Milos Forman'ın "Saç" müzikalinden efsanevi şarkı
------------
let the sunshine in: legendary song from Milos Forman's musical "Hair"
 

12.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 112

yeniden "özgürlük": 12x19 cm indeks kartı, akrilik boya, pastel boya, kağıt kolaj. Bu bir aylık deneme sınırlarımı zorlamak için iyi geldi. Hiç kullanmadığım iki renk: pembe ve kahverengi. Bakalım beni nerelere götürecek...
----------
"freedom" again: 12x19 cm index card, acrylic paint, oil pastel, paper colage. This one month challenge feels good to push me out of my comfort zone. Two colors that i never use: pink and brown. Let's see where they will take me to...

7.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 109

"gülümse": 12x19cm indeks kartı üzerine akrilik boya.
-----------
"smile": acrylic paints on 12x19cm index card.

"Her Gün Sanat Ayı" 4. gün/ "Art Everyday Month" Day4

Hergün sanat/ Art everyday :: 108

"hayal": 12x19cm indeks kartı üzerine akrilik boyalarla
-------------
"dream": On a 12x19cm index card with acrylics
Bir asetat dosyayı alıp beğendiğim bir metnin harflerini kopyaladım. Sonra da kesip bir şablon oluşturdum.
-------------
I took an acetate file and copied the letters of a text i liked. Then i formed a stencil.

3.11.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 107

"Umut": İndeks kartı üzerine akrilik boyalarla
-----------
"Hope": Acylic paints on an index card.


Hergün sanat/ Art everyday :: 106

monokromatik (tek renkli) kolaj (günlük kapıt egzersizi no.60). Bir renk (bende sarı)+ siyah+ beyaz
----------
monochromatic collage (daily paper prompt no.60). One color (for me it's yellow) + black + white


Kuşu kendi oluşturduğum bir şablonla kestim. Evdeki eski plastik dosyalardan birini alıp bir karga silueti çizdim. Sonra plakayı oydum. Böylece bir maske ve şablon elde etmiş oldum. Daha önce yaptığım turna maskesini ince bir kağıttan kesmiştim, boyalarla beraber eğilip bükülmüştü. Plastik sağlam kaldı.
------------------
I have cut the bird with a template i have made. I took an old plastic file at home and drew a crow silhouette. Then i carved the plate. Thus i have got a mask and stencil. The former crane mask was made with thin paper, it bended when it touched the paints. Plastic stays firm.

anlar/ the moments 7

Haftasonunun büyük kısmını kaplayan çocuk
----------------
The kid that gets involved with the majority of the weekend