29.04.2016

100 gün projesi/ 100 day project

26 Nisan 2016
#the100dayproject 100 gün projesi 19 Nisan'da başladı. Amaç önümüzdeki 100 gün boyunca her gün kendi seçtiğiniz bir şeyi yapmak. Öğrenmek istediğiniz bir şey ya da yapmayı sevdiğiniz ama bir türlü fırsat bulamadığınız bir şey olabilir. Kimbilir belki bu 100 günün sonunda bir alışkanlığa dönüşür...Ben bu etkinliğe katılmak istedim ama 100 gün boyunca yapmak isteyeceğim ne olabilirdi? Çizim, kolaj, resim/boyama vb diye düşünürken bugün aydınlandım: 100 gün boyunca her gün dikiş dikeceğim. Dikiş dikmeye 3 yıl önce başladım ama istediğim gibi ilerleyemedim. Geniş boş zamanlar olsun diye bekledim, ki hiç gerçekçi değildi. Bu sefer farklı bir yöntem deneyeceğim: Her gün en az 15 en fazla 30 dakika dikişle ilgili bir şey yapacağım. Kalıp çıkarmak, kumaş biçmek, evdeki kumaşların envanterini çıkarmak, eski giysileri sökmek (ki yeni giysilere dönüşsünler), ütü yapmak (evet dikişin en sevmediğim ama en önemli kısmı, kaçmak için her yolu denedim...), yama yapmak, tadilat yapmak ilk aklıma gelenler. Projenin genel hashtag'i #100dayproject benim kendi hashtag'im ise #100daysofOzgesewing #100gundeOzgeiledikis Bugün 8.gün. Ben son 1 haftadır dikiş dikiyorum zaten.O yüzden ilk 8 güne sayılsın :)

---------------
26 April 2016  
#the100dayproject started on April 19. The aim is to do smth you like in the following 100 days. It can be something you want to learn or smth you love to do but can't find the time. Perhaps it will become a habit after 100 days... I wanted to join but what was it that i wanted to do in 100 days? I thought of drawing, collage, painting etc and then voila: I will sew everyday in 100 days.  I started sewing 3 years ago but could not make progress as much as i would have liked. I have waited for big blocks of spare time, which was quite unrealistic.  This time i am trying something different: I will reserve 15-30 minutes everyday for a sewing related activity. Drawing patterns, cutting fabric, preparing fabric inventory at home,  ripping old clothes (so they can become new clothes) , ironing (yes the least favourite part of sewing for me but the most important as well, i would do anything to avoid it), making patches, repairing etc can be such things. General project hashtag is #100dayproject i use #100daysofOzgesewing #100gundeOzgeiledikis Today is the 8th day. I have been sewing lately. So it counts for the first 8 days :) #sewing #dikiş #whomademyclothes #imademyclothes #giysilerimikimyaptı #giysilerimibenyaptım #sewcialists #makersforfashrev #fashrev #yerdenizdesign #handmade #elyapımı #handmadecloth #100dayproject #100daysofOzgesewing #100gundeOzgeiledikis

 Krem renkli kumaş eski, pamuklu bir yorgan kılıfı idi. Ben baskı yaptım./ The cream colored fabric was an old, cotton quilt case. I have printed it.
27.04.2016 
Bugün insanlık için küçük, Özge için büyük bir adım! Aylar önce başladığım çok parçalı pazen elbisenin yakasını diktim. Neredeyse her birleşimi iki kere diktim. Yani bir kere diktim, olmadı, söktüm, yeniden diktim. Niye? Kalıbı bozdum, üstelik farklı kumaşları birarada kullandım. Pazen yeni bir kumaştı. Krem eski bir etekten söktüğüm belki 20 yıllık kumaş, açık yeşil de yeni bir kumaş parçası ama esnekmiş sonradan farkettim. Yarın elbiseyi güzelce ütüleyip yakasını bastıracağım ve böylece bitmiş olacak. Umarım :) Gün 9/100.
---------------
27.04.2016
Today is a small step for humanity but a giant one for Özge! I have finally sewed the last piece of the flannel dress i have started months ago. I sewed all pieces twice.Meaning i sewed once, the stitches were crooked, i ripped and sewed again. Why? Because i hacked the pattern and used different fabrics together. The flannel was new. The cream was retrieved from an 20 years old skirt. Light green was new but elastic. Tomorrow i will iron the dress nicely and baste the neck.Then it will be finished.I hope :) Day 9/100.


28.04.2016
Şapkasız almıyoruz dediler. Bu arkadaşlarla iyi geçinecek bir şapka yapmaya uğraşıyorum. Çanta eski, pamuklu bir yorgan kılıfı idi. Geçen sene kestim, boyadım, sonra da diktim. Gün 10/100.
-----------
28.04.2016
Not allowed to attend without a hat. So i am trying to make a hat which will get along with these dudes. The handbag was an old, cotton quilt case. I have cut, painted and sewed it last year. Day 10/100.
23.04.2016

52 haftada baskı yapmak 41. hafta/ 52 weeks of printmaking Week 41

Geçen hafta sonu bahçe ile uğraştık. Bol bol yeşil vardı. Biraz kırmızı, biraz beyaz...Kıştan çıkarken budamak lazım bitkileri, bir de yeni filizleri toprakla buluşturmak...İşte o budama işlerinden sonra bol bol dal, yaprak, çiçek getirdim eve. 
--------------------
Last weekend we worked in the garden. There was a lot of green. A little red, a little white...As we are leaving winter behind we have to prune the plants and introduce sprouts with soil...So after all this pruning i brought a lot of branches, leaves and flowers back home.

Bu sarmaşıktan bol bol malzeme çıktı. Yapraklarını kullanarak uzun zamandır denemek istediğim bir şeyi yaptım: Güneşle baskı. 
-----------
This ivy gave a lot of material. Using the leaves i have tried something that i have been thinking since a long time: Printing with sun. 
 Ebru denemesi yaptığım haftadan kalan kumaş parçaları.
-----------
The fabric pieces left from the week of marbling.


Önce tüm kumaşı akrilik boya+ su+ kumaş medium'u ile hızlıca boyadım. Kumaş medium, akrilik boyayı kumaş boyası haline getirmek için kullanılıyor.
------------
First I have painted the fabric quickly with a mixture of acrylic paint+ water+ fabric medium. Fabric medium is used to turn acrylic paint into fabric paint.


Sonra kumaşın üzerine yaprakları dizdim. Uçmasınlar diye taşları da en üste koydum.
--------------
Then i have laid the leaves on the fabric. I have put stones to prevent them from flying off.
 


Birkaç saat sonra kurudular. Yaprakları kaldırdım. İşte sonuçlar...
-----------
After a few hours they dried. I lifted off the leaves. Here are the results...
 

toplu bakış
----------
altogether
Tabii ki kağıt üzerinde de denemeler yaptım.
-------------
Of course i did some experiments on paper.
 
  
Bunlar da fonu tamamen boyayıp üzerine fırça ile desen eklediğim kağıtlar. Genelde boyanın hazır rengini kullansam da kendi renklerimi karıştırıp elde etmek en zevklisi. Böyle saatlerce oynayabilirim.
---------------
And these are the papers that i have painted backgrounds and added some patterns with the brush. Generally, i use the paint directly from the tube. But mixing my own colors is the best. I can go on playing like this for hours.
 9.04.2016

52 haftada baskı yapmak 38.-39.-40. haftalar/ 52 weeks of printmaking Weeks 38-39-40

Şubat ayından beri baskı projesiyle ilgili yayın yapmadım. Uzun aralar versem de projeyi mutlaka bitirmek istiyorum. Önceki haftalar burada.
------------------
I haven't done a post on my printmaking project since February. Though i paused for long periods i certainly want to finish the project. Previous weeks are here.


Yaptığım şablonların hepsi çöpe gidecekken başka bir şeye dönüştüler. İlki ince, plastik bir kalem paketi idi. Katlayıp makasla şekiller kestim. 
---------------
All of the stencils i have made were actually destined for garbage but transformed into something useful. The first one was a thin, plastic pen package. I have folded it and cut out shapes with scissors. 


İkincisi hazır kek paketi idi. Kağıt/plastik karışımı gibi bir yüzeyi vardı. Bunu da katlayıp makasla kestim.
---------------
The second was a cake package. It had a paper/ plastic like surface. I have folded this, too, and cut it with scissors.


Üçüncüsü ise daha önce asetattan kestiğim bir şablonun artık parçaları idi. Bunları birbirine zımbaladım.
--------------
The third was the leftovers of a handmade stencil i did before. I stapled the pieces together.Önce kumaşla neler yaptım bir bakalım...
--------------
Let's see what i have done with the fabric first... 


Bu kumaş parçasını daha önce artık boyalarla boyamıştım. 
----------------
I have painted this piece of fabric with leftovers before.

 
Önce büyük şablonla ve kendi yaptığım siyah akrilik sprey ile başladım. Boya sulu kalmış, yayıldı.
----------------
First with my big stencil and homemade black acrylic spray i started. The spray paint was too watered down, it spread.


Sonra üzerinden mavi akrilik boya ile geçtim. Karşısına da aynı desenden yaptım.
------------------
Then i went over it with blue acrylic paint. I made another pattern on the opposite side.

Küçük şablonla yeşil akrilik desenleri ekledim.
---------------
With the small stencil i have added green acrylic patterns.

Sonra da turuncu desenleri...
-------------
Then the orange patterns...


En sonunda mekik şablonu ile beyaz akrilik ağı ekledim.
-------------
Finally with the oval stencil i have added the web in white acrylic. 


Küçük şablonu kullanarak başladığım sayfa. Siyah akrilik + kırmızı mürekkep
--------------
The page i have started with the small stencil. Black acrylic+ red ink


 mavi mürekkep+ mavi markör
------------
blue ink + blue marker


küçük şablon ile turkuaz akrilik desen
------------------
turquoise pattern with the small stencil


direnç-sevgi-neşe-aşk-umut
---------------
resistance-fondness-joy-love-hope


diğeri de yine artık boyalarla başladı
-----------
the other page also started with leftovers


 mekik şablon+ kırmızı ev yapımı akrilik sprey
-------------
oval stencil + homemade red acrylic spray


büyük şablon + ev yapımı siyah akrilik sprey
--------------
big stencil + homemade black acrylic spray


sonuç...Ocak 2016'dan
---------------
result...from January 2016