26.05.2012

Hergün sanat/ Art everyday :: 5

Bugünkü dosya biraz tartışmalı aslında. Yapılan işin saf anlamıyla sanat olduğunu iddia etmek zor. Daha çok uzun soluklu bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi...Sanatla ilgisi de bir şeyi yoktan var etme derdi. İnsanların değil ama yapıların ikinci bir şansı hakettiği inancıyla, böyle bir yerden başlayıp... 

Today's file is a bit debatable in fact. It is hard to claim that the work done is pure art. It is rather the story of a long term dream becoming real...Its relation to art is the concern to create something out of the blue. With a belief that all buildings (but not human beings) need a second chance, starting from such a point...


Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi (MS 2. -3. yy) Güney Ucu- Restorasyon öncesi, Mersin, TURKIYE
South Tip of Soli Pompeiopolis Colonnaded Street (2nd- 3rd Cent. AD) - Pre Restoration, Mersin, TURKIYE

...1800 yıl sonra bu noktaya gelmek.

...arriving at such a point after 1800 years. 

Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi (MS 2. - 3. yy) Güney Ucu- Restorasyon süreci, Mersin, TURKIYE
South Tip of Soli Pompeiopolis Colonnaded Street (2nd- 3rd C. AD)- Restoration in progress, Mersin, TURKIYE

Tamamlanmasına çok az kaldı.

There is little left for completion.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba. Zaman ayırıp düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için önemli :)
----------------
Hello. Thank you for making the time to share your ideas. Your comments are important for me :)