8.01.2013

Hergün sanat/ Art everyday :: 7

Esin perileri olarak bilinen Zeus'un kızları, dokuz kardeş Musalar'dan altısı/ Daughters of Zeus, Muses, known as the fairies of inspiration, six of the nine siblings

Sagalassos Hadrian Çeşmesi/ Sagalassos Hadrianic Nyphaeum, Burdur, TURKIYE

Polyhymnia, pantomim/ pantomime

Klio, tarih/ history

Kalliope, epik ya da lirik şiir, epic or lyric poetry

Erato, korolu şiir, chorus poetry

Melpomene, tragedya, tragedy

Urania, gökbilimi, astronomy

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba. Zaman ayırıp düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için önemli :)
----------------
Hello. Thank you for making the time to share your ideas. Your comments are important for me :)