20.07.2017

İndeks kartları 2017- 4. bölüm / Index cards 2017-part 4

Daisy Yellow Tammy Garcia'nın "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği Temmuz sonunda bitiyor. Etkinlik kapsamında Haziran-Temmuz ayları boyunca hergün bir indeks kartı ile çalıştık.
Instagram üzerinde #dyicad2017 etiketi ile bu yıl üretilen kartları görmek mümkün. 
------------------  
"Index card a day" (icad) by Tammy Garcia of Daisy Yellow is aimost ending. For this challenge we worked on an index card everyday through June and July.
 You can see the cards of this year on instagram with the tag #dyicad2017.
 
 Ben indeks kartı büyüklüğünde kumaş parçaları üzerinde çalıştım.
-------------
I worked on index card sized fabric pieces.
 Bazı günler verilen anahtar kelimeleri kullandım.
------------
Sometimes i used the prompts given for that specific day.

 Ama son zamanlarda konu dışı çalışmaya başladım. Çünkü geride kaldım. Ve birkaç parçayla aynı anda çalışmak hoşuma gitti. Sanki kendi içinde mini seriler çıktı ortaya.
----------------
But recently i started working off prompt. Because i fell behind. And i liked working with a few pieces at the same time. Seemed like they became mini series.
 Temmuz sonuna yetişmese bile 61 parçayı tamamlamaya kararlıyım.
---------------------------
Even if i can not finish by the end of July, i am determined to complete all 61 pieces.
 Parçalarda ağırlıklı olarak akrilik kullandım. Zaman zaman başka malzemeler de denedim, örneğin kuruboya, jel kalem. Bazen de dikişle kolaj yaptım.
------------------
I used acrylics on most pieces. Sometimes i used other materials like colored pencils, gel pen. Sometimes i did collages with stitching.
 Her parçayı seviyor muyum? Hayır. Ama etkinliğin en iyi tarafı da bu: Deneyler yapmak için yeterince büyük, yanılmak için yeterince küçük bir yüzeye sahip olmak. Benim kullandığım parçaların en uzunu 20cmyi geçmiyor.
-----------------
Do i love every piece? No. But this is the best part of this challenge: You have just enough surface to experiment and fail. My pieces are less than 20cm maximum.
Bazen kumaşların kendi desenini kullanıyorum. Boş bir yüzey ile başlamaktansa varolanı değiştiriyorum. Bazen de boyalarla oynuyorum, temiz ve beyaz bir yüzeye ihtiyaç duyuyorum. Etkinlik bittikten sonra bazı parçalarda değişiklik yapmak istiyorum. Ama şimdilik kısa sürede ne ortaya çıktıysa öyle bırakacağım.
--------------
Sometimes i use the existing pattern of the fabric. Instead of beginning with a blank canvas i modify what i have. Sometimes i play with paints a lot so i need a clean and white surface to start. I want to change some pieces after the challenge is over. But for the time being i leave all pieces in their current state of produced-in-a-short-period-of time.

14.07.2017

İndeks kartları 2017- 3. bölüm / Index cards 2017-part 3

Daisy Yellow Tammy Garcia'nın "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği devam ediyor. Amaç Haziran-Temmuz ayları boyunca hergün bir indeks kartı ile çalışmak ve sanata az da olsa zaman ayırmak. 
Instagram üzerinde #dyicad2017 etiketi ile bu yıl üretilen kartları görmek mümkün. 
------------------  
"Index card a day" (icad) by Tammy Garcia of Daisy Yellow is still continuing. The aim is to work on an index card everyday through June and July. To reserve a little time for art. 
 You can see the cards of this year on instagram with the tag #dyicad2017.
Tammy bu etkinlik için hergün bir konu veriyor. Ancak konuya uyup uymamak tamamen size kalmış.
----------------
Tammy gives a prompt for each day through this challenge. But it is up to you to go through or off prompt.
 Ben ilk iki gün normal kartlarla çalıştım. Sonra kağıt yerine indeks kartı büyüklüğünde kumaşlar kullanmaya başladım.
--------------------
I worked with index cards for the first two days. Then i switched to index card sized fabrics.


Bugün üçüncü bölümün parçalarını paylaşıyorum.
-----------------
Today i post the third part of the pieces.


30.06.2017

İndeks kartları 2017- 2. bölüm / Index cards 2017-part 2


Daisy Yellow Tammy Garcia'nın "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği başladı. Amaç Haziran-Temmuz ayları boyunca hergün bir indeks kartı ile çalışmak ve sanata az da olsa zaman ayırmak. 
Instagram üzerinde #dyicad2017 etiketi ile bu yıl üretilen kartları görmek mümkün. 
------------------  
"Index card a day" (icad) by Tammy Garcia of Daisy Yellow started. The aim is to work on an index card everyday through June and July. To reserve a little time for art. 
 You can see the cards of this year on instagram with the tag #dyicad2017.

 
Tammy bu etkinlik için hergün bir konu veriyor. Ancak konuya uyup uymamak tamamen size kalmış.
----------------
Tammy gives a prompt for each day through this challenge. But it is up to you to go through or off prompt.
Ben ilk iki gün normal kartlarla çalıştım. Sonra kağıt yerine indeks kartı büyüklüğünde kumaşlar kullanmaya başladım.
--------------------
I worked with index cards for the first two days. Then i switched to index card sized fabrics.
 
Bugün ikinci bölümün parçalarını paylaşıyorum.
-----------------
Today i post the second part of the pieces.
Etkinliğe istediğiniz zaman katılmanız da mümkün. Ben kumaşlarla oynamaktan mutluyum.
----------------------
It is possible to jump in the challenge anytime you want. I am extremely happy to be playing with fabrics.

Bu yaz siz neler üzerinde çalışıyorsunuz?
----------------------
What are you working on for this summer?

16.06.2017

Hergün bir indeks kartı 2017/ Index card a day 2017

100 gün projesine devam ederken (kendi yaptığım şablonlar ile hergün 15 dk çalışıyorum) Daisy Yellow Tammy Garcia'nın "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği başladı. Amaç Haziran-Temmuz ayları boyunca hergün bir indeks kartı ile çalışmak ve sanata az da olsa zaman ayırmak. Sanırım son beş yıldır bu etkinliğe katılıyorum. İlk defa geçen sene 61 kart ürettim. Ve oldukça mutlu oldum. 
------------------
As the 100 days was continuing (i am working with my handmade stencils everyday for 15 minutes) "index card a day" by Tammy Garcia of Daisy Yellow started. The aim is to work on an index card everyday through June and July. To reserve a little time for art. Since 5 years i have been joining the challenge. Last year i was able to produce 61 cards for the first time. And this made me really happy.


Zamanım sınırlı olduğu için 100 gün projesi ile icad'i olabildiğince birleştirmeye karar verdim.
----------------------
As i have limited time i decided to merge 100 days challenge with icad. 


 İlk iki gün normal kartlarla çalıştım. Sonra kağıt yerine indeks kartı büyüklüğünde kumaşlar kullanmaya başladım. Günlük egzersizlerle yeni fikirler denemeyi umuyorum. Etkinlik bittikten sonra bu parçalarla bir şeyler dikmek ve satmak da istiyorum. Ama henüz o kısmı planlamadım.
--------------------
I worked with index cards for the first two days. Then i switched to index card sized fabrics. I hope to try new ideas through daily art practice. And i want to sew and sell some pieces after the challenge is over. But i have not planned that stage yet.   Siz neler üzerinde çalışıyorsunuz? 100 gün ya da icad etkinliğine katılıyor musunuz?
----------------------
What are you working on? Did you join 100 days challenge or icad?
 

 


2017- 100 gün projesi 5. bölüm/ 2017- 100 day project part 5
2017- 100 gün projesi 4. bölüm/ 2017- 100 day project part 4
2017- 100 gün projesi 3. bölüm/ 2017- 100 day project part 3
2017- 100 gün projesi 2. bölüm/ 2017- 100 day project part 2
2017- 100 gün projesi 1. bölüm/ 2017- 100 day project part 1

9.06.2017

2017- 100 gün projesi 5. bölüm/ 2017- 100 day project part 5

100 gün projesi için 100 gün boyunca kendi yaptığım şablonlar ile çalışmaya karar verdim. Her gün 15 dakika kuralını koydum. Parça parça çalışmaya devam ediyorum. 
Bu arada ICAD (#dyicad2017) de başladı. İlerleyen günlerde ikisini birleştiririm belki.
Bir favoriniz var mı?
---------------
For 100 day project I decided to work with my handmade stencils for 100 days, reserving 15 minutes everyday. I keep on working in small bits here and there.
Meanwhile icad has started (#dyicad2017). Maybe i will join the two in coming days.
Do you have a favourite?


Ve Haziran şablonları...
---------------
And the june stencils...

Bir öncekinin negatifi/ maskesi
---------------
Negative/ mask of the previous one

 Bu şablon Julie Fei Fan Balzer tarafından tasarlanmış ticari bir şablon. Ben bir çekilişte onu kazandım #balzerdesigns 
-------------
This stencil was designed by Julie Balzer and i won this in a giveaway on her blog

26.05.2017

2017- 100 gün projesi 4. bölüm/ 2017- 100 day project part 4

100 gün projesi için 100 gün boyunca kendi yaptığım şablonlar ile çalışmaya karar verdim. Her gün 15 dakika kuralını koydum. Ama itiraf ediyorum bu aralar hergün vakit ayıramadım. Parça parça çalıştım.
İşte 4. bölüm. Bu bölümdeki şablonların çoğu kağıt ya da kartondan makas ile kesildi.Uzun süreli kullanım için üzerlerine koruyucu bir şeyler sürmem lazım.
Siz de kendi şablonlarınızı kesiyor musunuz? Nasıl yöntemler kullanıyorsunuz?
---------------

For 100 day project I decided to work with my handmade stencils for 100 days, reserving 15 minutes everyday. I must confess nowadays it is hard to reserve the time. So i worked in small bits here and there.
Here is part 4. The stencils in this set are mostly cut with scissors out of paper or cardboard.For longer use i have to paint a protective layer on them.
Do you cut your own stencils? What kind of methods do you use?
Bu şablon sahip olduğum iki ticari şablondan biri. Her iki şablon da Julie Fei Fan Balzer tarafından tasarlandı. Ben Julie'nin blogunda yaptığı bir çekilişte o şablonları kazandım.
------------------
This is one of the two commercial stencils i own. Both stencils were designed by Julie Fei Fan Balzer. And i won them in a giveaway she held on her blog.