20.07.2017

İndeks kartları 2017- 4. bölüm / Index cards 2017-part 4

Daisy Yellow Tammy Garcia'nın "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği Temmuz sonunda bitiyor. Etkinlik kapsamında Haziran-Temmuz ayları boyunca hergün bir indeks kartı ile çalıştık.
Instagram üzerinde #dyicad2017 etiketi ile bu yıl üretilen kartları görmek mümkün. 
------------------  
"Index card a day" (icad) by Tammy Garcia of Daisy Yellow is aimost ending. For this challenge we worked on an index card everyday through June and July.
 You can see the cards of this year on instagram with the tag #dyicad2017.
 
 Ben indeks kartı büyüklüğünde kumaş parçaları üzerinde çalıştım.
-------------
I worked on index card sized fabric pieces.
 Bazı günler verilen anahtar kelimeleri kullandım.
------------
Sometimes i used the prompts given for that specific day.

 Ama son zamanlarda konu dışı çalışmaya başladım. Çünkü geride kaldım. Ve birkaç parçayla aynı anda çalışmak hoşuma gitti. Sanki kendi içinde mini seriler çıktı ortaya.
----------------
But recently i started working off prompt. Because i fell behind. And i liked working with a few pieces at the same time. Seemed like they became mini series.
 Temmuz sonuna yetişmese bile 61 parçayı tamamlamaya kararlıyım.
---------------------------
Even if i can not finish by the end of July, i am determined to complete all 61 pieces.
 Parçalarda ağırlıklı olarak akrilik kullandım. Zaman zaman başka malzemeler de denedim, örneğin kuruboya, jel kalem. Bazen de dikişle kolaj yaptım.
------------------
I used acrylics on most pieces. Sometimes i used other materials like colored pencils, gel pen. Sometimes i did collages with stitching.
 Her parçayı seviyor muyum? Hayır. Ama etkinliğin en iyi tarafı da bu: Deneyler yapmak için yeterince büyük, yanılmak için yeterince küçük bir yüzeye sahip olmak. Benim kullandığım parçaların en uzunu 20cmyi geçmiyor.
-----------------
Do i love every piece? No. But this is the best part of this challenge: You have just enough surface to experiment and fail. My pieces are less than 20cm maximum.
Bazen kumaşların kendi desenini kullanıyorum. Boş bir yüzey ile başlamaktansa varolanı değiştiriyorum. Bazen de boyalarla oynuyorum, temiz ve beyaz bir yüzeye ihtiyaç duyuyorum. Etkinlik bittikten sonra bazı parçalarda değişiklik yapmak istiyorum. Ama şimdilik kısa sürede ne ortaya çıktıysa öyle bırakacağım.
--------------
Sometimes i use the existing pattern of the fabric. Instead of beginning with a blank canvas i modify what i have. Sometimes i play with paints a lot so i need a clean and white surface to start. I want to change some pieces after the challenge is over. But for the time being i leave all pieces in their current state of produced-in-a-short-period-of time.

14.07.2017

İndeks kartları 2017- 3. bölüm / Index cards 2017-part 3

Daisy Yellow Tammy Garcia'nın "hergüne bir indeks kartı" (icad) etkinliği devam ediyor. Amaç Haziran-Temmuz ayları boyunca hergün bir indeks kartı ile çalışmak ve sanata az da olsa zaman ayırmak. 
Instagram üzerinde #dyicad2017 etiketi ile bu yıl üretilen kartları görmek mümkün. 
------------------  
"Index card a day" (icad) by Tammy Garcia of Daisy Yellow is still continuing. The aim is to work on an index card everyday through June and July. To reserve a little time for art. 
 You can see the cards of this year on instagram with the tag #dyicad2017.
Tammy bu etkinlik için hergün bir konu veriyor. Ancak konuya uyup uymamak tamamen size kalmış.
----------------
Tammy gives a prompt for each day through this challenge. But it is up to you to go through or off prompt.
 Ben ilk iki gün normal kartlarla çalıştım. Sonra kağıt yerine indeks kartı büyüklüğünde kumaşlar kullanmaya başladım.
--------------------
I worked with index cards for the first two days. Then i switched to index card sized fabrics.


Bugün üçüncü bölümün parçalarını paylaşıyorum.
-----------------
Today i post the third part of the pieces.